Ogólnopolski Dzień Modlitwy Rycerstwa Niepokalanej – 29 lipca

Zapraszamy do Niepokalanowa na Ogólnopolski Dzień Modlitwy Rycerstwa Niepokalanej. Wszystko w ostatnią sobotę miesiąca, 29 lipca.

„Ci, którzy mają taką możliwość, niech przyjadą do Niepokalanowa. Inni niech modlą się w swoich wspólnotach, parafiach, rodzinach albo łączą się duchowo indywidualnie. Módlmy się w intencjach, które Niepokalana sobie wybierze” – czytamy na stronie Rycerza Niepokalanej – www.rycerzniepokalanej.pl

Więcej szczegółów na temat Ogólnopolskiego Dnia Modlitwy MI można znaleźć na oficjalnej stronie Rycerstwa Niepokalanej w Polsce: mi-polska.pl. Główne wydarzenia tego dnia będą także transmitowane za pośrednictwem telewizji internetowej Niepokalanów TV.

***
Św. Ojciec Kolbe nieraz podkreślał, jak ważną rzeczą jest modlitwa. W 1940 roku, podczas wojny, tak pisał do braci w Japonii: „Bo doprawdy, modlitwa to zapoznany, a jednak najpotężniejszy środek do przywrócenia pokoju w duszach, do dania im szczęścia, bo do zbliżenia ich do miłości Bożej. Modlitwa odradza świat. Modlitwa jest warunkiem nieodzownym odrodzenia i życia każdej duszy (…).

Módlmy się i my, módlmy się dobrze, módlmy się wiele i ustnie, i myślnie, a doświadczymy na sobie, jak Niepokalana coraz bardziej opanowywać będzie duszę naszą, jak coraz bardziej pod każdym względem będziemy się stawali Jej, jak znikać będą winy
i słabnąć wady, jak łagodnie i potężnie zbliżać się będziemy coraz bardziej do Boga. Działalność zewnętrzna jest dobra, ale oczywiście jest rzeczą drugorzędną i więcej niż drugorzędną wobec życia wewnętrznego, życia skupienia, modlitwy, życia osobistej miłości ku Bogu” (Pisma, 784).

Za: https://rycerzniepokalanej.pl/artykuly/ogolnopolski-dzien-modlitwy-rycerstwa-niepokalanej-2/?fbclid=IwAR14YMO5Lj3tgrG72gNScQqvt7aXeChI3zpKFDwEpQzWMW6_ih_NIQBe654