Ogólnopolska Franciszkańska Olimpiada Wiedzy o św. Maksymilianie

Wzorem lat ubiegłych, tak i w tym roku odbędzie się Ogólnopolska Franciszkańska Olimpiada Wiedzy o św. Maksymilianie. Ze względu na ostatnio przekazane informacje dotyczące zdalnego nauczania, pierwszy etap odbędzie się 28 stycznia 2021 r. Jeśli w tym terminie nadal w szkołach nauczanie będzie odbywać się zdalnie, Olimpiada odbędzie się w formie on-line – informują organizatorzy.

 REGULAMIN XV Olimpiady Wiedzy o św. Maksymilianie Marii Kolbem – dostępny na stronie olimpiada.franciszkanie-warszawa.pl

Lektury XV Ogólnopolskiej Franciszkańskiej Olimpiady Wiedzy o św. Maksymilianie na rok szkolny 2020/2021

Konkurs wiedzy dla uczniów szkół podstawowych (klasy VI-VIII)

etap I (szkolny) – o. Władysław Kluz OCD, „47 lat życia”.
etap II (diecezjalny) – o. Władysław Kluz OCD, „47 lat życia” Ewangelia według św. Marka: rozdziały od 1 do 9 włącznie, bez wstępu i przypisów (Biblia Tysiąclecia wydanie V).
etap III (finał ogólnopolski) – o. Władysław Kluz OCD, „47 lat życia”; Ewangelia według św. Marka, bez wstępu i przypisów (Biblia Tysiąclecia wydanie V).

Konkurs wiedzy dla uczniów szkół ponadpodstawowych

etap I (szkolny) – o. Albert Wojtczak OFMConv „Ojciec Maksymilian Maria Kolbe”.
etap II (diecezjalny) – o. Albert Wojtczak OFMConv „Ojciec Maksymilian Maria Kolbe”; Ewangelia według św. Marka: rozdziały od 1 do 9 włącznie, bez wstępu i przypisów (Biblia Tysiąclecia wydanie V).
etap III (finał ogólnopolski) – o. Albert Wojtczak OFMConv „Ojciec Maksymilian Maria Kolbe”; Ewangelia według św. Marka, bez wstępu i przypisów (Biblia Tysiąclecia wydanie V).

 REGULAMIN XV Olimpiady Wiedzy o św. Maksymilianie Marii Kolbem – dostępny na stronie olimpiada.franciszkanie-warszawa.pl