Odpusty na Światowy Dzień Dziadków i Osób Starszych

25 lipca po raz pierwszy będziemy obchodzili, ustanowiony przez papieża Franciszka Światowy Dzień Dziadków i Osób Starszych. Z tej okazji będzie można uzyskać odpust zupełny dla siebie i dusz czyśćcowych – informuje  Penitencjaria Apostolska.

Odpust zupełny będą mogły uzyskać osoby, które – oprócz spełnienia zwykłych warunków* – 25 lipca wezmą udział w uroczystościach, które będą sprawowane czy to w Bazylice Watykańskiej pod przewodnictwem papieża Franciszka, czy też w Kościołach lokalnych na całym świecie. Na tych samych warunkach będzie on też przysługiwał tym osobom, które tego dnia odwiedzą osoby starsze znajdujące się w potrzebie i osamotnieniu lub – w przypadku niemożliwości osobistego spotkania – skontaktują się z nimi i spędzą wspólnie czas dzięki pomocy środków telekomunikacyjnych. Z możliwości skorzystania z odpustu będą mogły skorzystać też osoby starsze, które z powodu choroby czy innych przeszkód zdrowotnych, nie będą mogły wziąć fizycznie wziąć udziału w tych obchodach, ale pozostaną w szczególnej łączności duchowej.

*brak przywiązania do grzechu, przyjęcie komunii i modlitwa w intencjach Ojca Świętego

Za: https://archwwa.pl/