Odpust zupełny dla Kaplicy Wieczystej Adoracji w Niepokalanowie

W związku z przypadającą dzisiaj (1.09.2021 r.) trzecią rocznicą powstania Kaplicy Wieczystej Adoracji w Niepokalanowie przypominamy:

Penitencjaria Apostolska 5 lutego 2019 r. udzieliła na okres siedmiu najbliższych lat łaski odpustu zupełnego, który można uzyskać nawiedzając Sanktuarium NMP Niepokalanej Wszechpośredniczki Łask i św. Maksymiliana M. Kolbego oraz Kaplicę Wieczystej Adoracji Najświętszego Sakramentu.

Odpust można uzyskać pod zwykłymi warunkami, do których należą: spowiedź i przyjęcie Komunii świętej, żal za grzechy, modlitwa lub adoracja zakończona Modlitwą Pańską, Wyznaniem wiary i wezwaniem imienia Najświętszej Maryi Panny i św. Maksymiliana Marii Kolbego.

Osoby chore i w podeszłym wieku, aby otrzymać odpust, powinny wypełnić, przy najbliższej okazji, trzy warunki (spowiedź, Komunia, brak przywiązania do grzechu) oraz łączyć się duchowo w adoracji Pana Jezusa, mając przed oczami wizerunek Jezusa Eucharystycznego.


DEKRET

Nr prot. 273/19/I

Penitencjaria Apostolska, dla wzbogacenia pobożności wiernych i zbawienia dusz, mocą szczególnego pełnomocnictwa, nadanego nam przez Jego Świątobliwość Naszego Ojca Świętego z Bożej Opatrzności Papieża, na niedawno przekazaną prośbę Przewielebnego Ojca Wiesława Pyzio, Ministra Prowincjalnego Prowincji Matki Bożej Niepokalanej Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych w Polsce, łaskawie udziela z Niebieskiego Skarbca odpustu zupełnego dla pożytku i dobra wszystkich wiernych i każdego z osobna, a także dla dusz wiernych zmarłych przebywających w czyśćcu. Mogą go zyskać, jeśli tylko ze szczerym żalem za grzechy, po spowiedzi i przyjęciu Komunii świętej, z pobożnością jako pielgrzymi nawiedzą Sanktuarium NMP Niepokalanej Wszechpośredniczki Łask i świętego Maksymiliana Marii Kolbego oraz Kaplicę Wieczystej Adoracji Najświętszego Sakramentu w Niepokalanowie, Archidiecezji Warszawskiej, oddadzą się pobożnej modlitwie, lub przynajmniej przed ołtarzem, nazwanym „Gwiazdą Niepokalanej”, przez jakiś czas pobożnie rozmyślać będą, kończąc adorację Modlitwą Pańską, Wyznaniem wiary i wezwaniem imienia Najświętszej Maryi Panny i św. Maksymiliana Marii Kolbego.

Wierni w podeszłym wieku, chorzy lub z inną ważną przeszkodą mogą zyskać ten odpust, jeżeli wyrzekną się wszelkiego grzechu z zamiarem, że przy najbliższej okazji spełnią trzy zwykłe warunki, mają przed sobą jakikolwiek wizerunek o tematyce eucharystycznej i duchowo połączą swoje modlitwy, cierpienia lub inne ciężary własnego życia z adoracją Najświętszego Sakramentu, ofiarując je miłosiernemu Bogu.

Aby ułatwić skorzystanie z Bożej łaski udzielonej dzięki kluczom Kościoła, dla dobra duszpasterskiego, Penitencjaria Apostolska usilnie prosi, aby Rektor Sanktuarium i kapłani, obdarzeni stosowną władzą słuchania spowiedzi, chętnie i wielkodusznie spełniali posługę Sakramentu Pojednania.

Niniejszy dekret ważny jest siedem lat. Żadne inne zarządzenia, nawet sprzeczne, nie zmieniają jego ważności.

Dano w Rzymie, w siedzibie Penitencjarii Apostolskiej dnia 5 lutego Roku Pańskiego 2019.

Mauro Kard. Piacenza
Penitencjarz Większy

Krzysztof Nykiel
Regent

Z jęz. łacińskiego tłumaczył o. Roman Soczewka


POSŁUCHAJ/PRZECZYTAJ TAKŻE:
1. DO ODSŁUCHANIA: Kaplica Wieczystej Adoracji w Niepokalanowie, miejsce łask i cudów
2.  Jak odczytać to, co jest do odczytania. Symbolika Kaplicy Adoracji
3. PRZEŻYJMY TO JESZCZE RAZ! – relacja z inauguracji Kaplicy Pokoju w Niepokalanowie
4. Dziś w Niepokalanowie ROZBŁYŚNIE 8. Gwiazda w Koronie Maryi Królowej Pokoju
5. O. Andrzej Sąsiadek, proboszcz parafii Niepokalengo Poczęcia w Niepokalanowie o wizycie u Ojca Świętego
6. Ojciec Święty Franciszek pobłogosławił Ołtarz Adoracji do Światowego Centrum Modlitwy o Pokój w Niepokalanowie
7. Niepokalanów: Inauguracja Światowego Centrum Modlitwy o Pokój – DOKŁADNY PROGRAM UROCZYSTOŚCI i TRANSMISJA RADIOWA
8. Niepokalanów/Teresin: Światowe Centrum Modlitwy o Pokój w Niepokalanowie – Zmiana Organizacji Ruchu
9. Niepokalanów: PLAN SEKTORÓW podczas Inauguracji Światowego Centrum o Pokój w Niepokalanowie
10. Papież Franciszek pobłogosławi ołtarz, który stanie w Światowym Centrum Modlitwy o Pokój w Niepokalanowie
11. OCALENIE – nowy projekt muzyczny dla Niepokalanej!
12. Patronat Narodowy dla Światowego Centrum Modlitwy o Pokój w Niepokalanowie!
13. Kaplica Adoracji w Niepokalanowie – powstał gliniany model postaci Maryi i srebrne lilie
14. Jest ich 12 na świecie. Jedna powstanie w Niepokalanowie. Kaplica Pokoju Adoracji Najświętszego Sakramentu.