o. Wiesław Pyzio

wieslaw_pyzioProwincjał

Ojciec Wiesław Pyzio urodził się w 17 kwietnia 1970 r. w Biłgoraju w woj. lubelskim. Po szkole podstawowej ukończył technikum samochodowe w Biłgoraju. Do zakonu franciszkanów wstąpił w roku 1990. Pięć lat później związał się z zakonem na całe życie, składając śluby wieczyste. Formację odbywał w Papieskim Wydziale Teologicznym Św. Bonawentury (Seraphicum) w Rzymie. W 1998 r. przyjął święcenia kapłańskie.

W latach 1998-2004 pracował w Bazylice św. Antoniego w Padwie, pełniąc funkcje ekonoma tamtejszej wspólnoty.

W latach 2004-2008 był gwardianem i przełożonym domu w klasztorze Santa Severa, niedaleko Rzymu.

Przez następne 4 lata mieszkał w Warszawie i był wikariuszem prowincji. Był odpowiedzialnym za formację w prowincji. Od 2012 r. jest Prowincjałem warszawskiej Prowincji Matki Bożej Niepokalanej Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych.

www.zyciezakonne.pl