Nowy „Szum z Nieba”: CO DAJE MI SIŁĘ?

Współczesny świat ceni sobie siłę i zajmuje ona wysoką pozycję w jego hierarchii wartości. Ludzie marzą o silnej woli, czytają książki motywacyjne i budują silną osobowość, pracują nad swoją muskulaturą na siłowni. Te źródła siły są dobre, ale w obliczu wyzwań, jakie niesie nam życie – okazują się niewystarczające. Gdzie jest więc źródło prawdziwej mocy?

W sakramencie chrztu zostaliśmy wszczepieni w Chrystusa i staliśmy się nowym stworzeniem. Jesteśmy dziećmi Bożymi i współdziedzicami Królestwa Bożego. Gdy modlimy się w imię Jezusa Chrystusa, działamy mocą Jego autorytetu. A na Jego imię zegnie się każde kolano istot niebieskich, ziemskich i podziemnych (por. Flp 2,10).

To paradoks, ale Boża moc doskonali się w naszej słabości. Gdy poddajemy się Bogu, Duch Święty działa przez nas i nie przeszkadzają Mu w tym ani braki naszej osobowości, ani nasza mierna muskulatura. Wręcz przeciwnie – wtedy jeszcze wyraźniej widać, że ta moc jest z Niego, a nie z nas. I maleje ryzyko, że odbierzemy Bogu chwałę za to, co On zrobił, a przykleimy ją do siebie.

Więcej…

Redakcja „Szumu z Nieba”