Nowenna do św. Ojca Pio: 14 – 22 września

23 września przypada liturgiczne wspomnienie św. Ojca Pio. Zapraszamy do podjęcia 9-dniowej modlitwy o potrzbne łaski za wstawiennictwem świętego kapucyna, który obiecywał, że „po śmierci zrobi więcej hałasu niż za życia”, chcąc, jak można sądzić, sprowokować nas do modlitwy za jego pośrednictwem.

***

Dzień 1. Święty Ojcze Pio, z przekonaniem uczyłeś, że Opatrzność Boża mieszając radość ze łzami w życiu ludzi i całych narodów prowadzi do osiągnięcia ostatecznego celu; że za widoczną ręką człowieka jest zawsze ukryta ręka Boga, wstawiaj się za mną, bym w mojej trudnej sprawie ………,
którą przedstawiam Bogu, przyjął z wiarą Jego Wolę.
Codziennie: Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu …

Dzień 2. Święty Ojcze Pio, ty zachęcałeś małodusznych do porzucenia lęku i uznania się za najszczęśliwszych, gdy staną się godni tego, by uczestniczyć w bólach Boga Człowieka, by wierzyli, że to nie opuszczenie, ale wielka miłość Boga, ośmielony przykładem twojej ufności wobec Boga, proszę o wstawiennictwo w mojej intencji ……….,
którą ci przedkładam.
Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu …

Dzień 3. Święty Ojcze Pio, ty przez codzienne dźwiganie krzyża zasłużyłeś na miano Cyrenejczyka, wierzyłeś, że Pan w swoim miłosierdziu poda rękę i obdarzy mocą, módl się za mną w moich trudnościach ………
i uproś mi u Jezusa łaskę wytrwania w dobrym. Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu …

Dzień 4. Święty Ojcze Pio, doświadczony z woli Bożej wielkim cierpieniem, przyjmowałeś je jako los wybranych dusz i dar prowadzący do zbawienia, wstawiaj się za mną u Boga, abym mógł z godnością chrześcijańską przyjąć mój ból i uproś łaskę ……
Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu …

Dzień 5. Święty Ojcze Pio, ty przez swoje niezwykle zjednoczenie z Panem wlewałeś w serca wątpiących nadzieję, że Bóg chrześcijan jest Bogiem przemiany, że z cierpienia rodzi się pokój, a z odrzucenia rozpaczy budzi się nadzieja, bądź ze mną w moim doświadczeniu ……….,
abym ufał w miłość Bożą.
Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu …

Dzień 6. Święty Ojcze Pio, ty stałeś się dla nas przykładem posłuszeństwa w wierze, wiedziałeś, że gdzie nie ma posłuszeństwa, tam nie ma cnoty, tam nie ma dobra i nie ma miłości; gdzie nie ma miłości, tam nie ma Boga, a bez Boga nie idzie się do nieba, bądź moim orędownikiem u Boga, gdy proszę o łaskę ……….
Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu …

Dzień 7. Święty Ojcze Pio, niestrudzony naśladowco Chrystusa, wszystkich z ufnością proszących o pomoc zapewniałeś, że otrzymają od Boga łaskę świętej wytrwałości, módl się za mną, gdy błagam Boga o łaskę ……….
Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu …..

Dzień 8. Święty Ojcze Pio, wzorze ewangelicznej miłości Boga i bliźniego, ty umacniałeś w ludzkich sercach przekonanie, że Bóg nie może odrzucić szczerego pragnienia miłowania Go, w imię miłości, która przepełniała twoje życie, wyjednaj mi w niebie dar ………,
o który cię z ufnością proszę.
Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu …

Dzień 9. Święty Ojcze Pio, Maryja była ci Matką najmilszą, Ją wysławiałeś najbardziej spośród wszystkich stworzeń na niebie i na ziemi, przez twoje oddanie Bożej Matce proszę o pomoc w mojej potrzebie……….
Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu …

Tekst Nowenny za: http://opio.waw.pl/
Fot. Zakon Braci Mniejszych Kapucynów Prowincji Krakowskiej