Niepokalanów: Zjazd Gmin Kolbiańskich

17 lutego 2018 roku w Niepokalanowie odbędzie się XVI Zjazd delegatów Związku Gmin Związanych z Życiem św. Maksymiliana. Zjazd związany jest z 77. rocznicą aresztowania i wywiezienia Ojca Maksymiliana na Pawiak.

Związek Gmin Związanych z Życiem Św. Maksymiliana Marii Kolbe jest dobrowolnym stowarzyszeniem gmin: Gminy Teresin, Miasta Oświęcim, Miasta Pabianice oraz Miasta Zduńska Wola, działającym na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach. Związek jest powołany w celu podejmowania wspólnych przedsięwzięć promujących członków Związku poprzez upowszechnianie miejsc związanych z życiem i kultem osoby św. Maksymiliana M. Kolbe. Działa w szczególności poprzez:
– współpracę z instytucjami krajowymi i zagranicznymi w zakresie popularyzacji wartości symbolizowanych przez św. Maksymiliana M. Kolbe na tle działalności i funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego;
– popularyzację miejsc o walorach turystyczno-pielgrzymkowych związanych z życiem św. Maksymiliana M. Kolbe w kierunku zinstytucjonalizowania rozpoznawalności członków Związku w kraju i zagranicą;
– podejmowanie i wspieranie przedsięwzięć gospodarczych, kulturowych oraz całego potencjału członków Związku;
– organizowanie imprez, koncertów, wystaw itp.;
– wspieranie działalności naukowej związanej z osobą św. Maksymiliana M. Kolbego miejscami, w których przebywał;
– prowadzenie działalności wydawniczej i informacyjnej;
– upowszechnianie kultury i dziedzictwa kulturowego związanego ze św. Maksymilianem M. Kolbe.