Niepokalanów: Wspólnotowa ekspiacja za grzechy przeciwko życiu, 9, 16 i 23 marca 2019

Szacuję się, że w Polsce po II-ej wojnie światowej dokonano łącznie około 40 milionów aborcji. Temat mordowania nienarodzonych dzieci jest tematem drażliwym i dzieli społeczeństwo.

Wiele kobiet i mężczyzn cierpi na syndrom post-aborcyjny. Nieodpokutowana śmierć jest źródłem wielu tragedii życiowych. Poprzez wspólną modlitwę i ekspiację chcemy temu zaradzić.

Wierzymy, że miłość Boża, wyrażona najpełniej w dobrowolnej śmierci Jezusa Chrystusa za grzechy całego świata, jest zdolna uwolnić nas od wszelkich konsekwencji popełnionych czynów i przywrócić nam wolność.

Spadła Nań chłosta zbawienna dla nas, a w Jego ranach jest nasze zdrowie – Iz 53,5.

Zapraszamy do Niepokalanowa w trzy kolejne soboty marca (9,16 i 23) na wspólnotowe wynagrodzenie Bogu za grzechy przeciwko życiu.

PROGRAM:

Każdorazowe spotkanie rozpocznie się o g. 10.00 konferencją p. Wiesławy Kowalskiej, z Centralnego Ośrodka Krzewienia Duchowej Adopcji na Jasnej Górze.
Łącząc się z krzyżową ofiarą Jezusa, w Eucharystii o g. 11.00 będziemy wynagradzać Bogu za wszystkie grzechy przeciwko życiu.

Po Mszy św. przed wystawiony Najświętszym Sakramentem, zostaną odmówione specjalne modlitwy uwolnienia z ciężaru winy po grzechu aborcji.

9 marca: będziemy się modlić modlitwą matki, solidaryzując się ze wszystkimi cierpiącymi kobietami.

16 marca: będziemy łączyć się z mężczyznami, odmawiając, modlitwę ojca.

23 marca: w specjalnym nabożeństwie będziemy przepraszać Boga za wszystkich ludzi winnych aborcji i innych grzechów przeciwko życiu.

Do wspólnej modlitwy zapraszamy wszystkich, którym drogie jest każde życie ludzkie. Niech to wspólne przebłaganie dokona cudu uwolnienia i uzdrowienia całego naszego narodu. Wszystkie tekst modlitw zostaną wydrukowane w specjalnie przygotowanej broszurce, aby można je było zabrać do swoich środowisk celem większego rozpropagowania.

Kroki do uwolnienia z poczucia winy po aborcji, modlitwę matki, modlitwę ojca, świadectwa itp. można odnaleźć na: www.poaborcji.pl i www.duchowaadopcja.info

W Radio Niepokalanów będą wyemitowane audycje na ten temat, między innymi: świadectwo pani Wiesławy Marii o uzdrowieniu i pojednaniu po aborcji, konferencja Wiesławy Kowalskiej nt. syndromu post-aborcyjnego i rozmowa na ten temat z kapłanem.

Serdecznie zapraszamy do wspólnej modlitwy.