Niepokalanów: Wieczernik Maryi

Wkrótce kolejna piękna inicjatywa modlitewna w Niepokalanowie – „Wieczernik Maryi”. To 9 dni i nocy nieustannej modlitwy na wzór Maryi i Apostołów.

Wspólnoty Biorące udział w wydarzeniu:

Męski Różaniec, Męska modlitwa, III Zakon Franciszkański, Rycerstwo Niepokalanej, Akcja Katolicka, Bractwo Adoracyjne, Róże Żywego Różańca, Nieustający Różaniec i wszystkie wspólnoty z inicjatywy Zjednoczeni 2022.

Bardzo serdecznie zapraszamy wszystkich do łączenia się w tym czasie z Niepokalanowem, aby cała Polska stała się Wieczernikiem Maryi.


Inicjatywa „Wieczernik Maryi” to odpowiedź na prośbę Najświętszej Maryi Panny. Przez 9 dni i nocy, uczestnicy będą nieustannie wołać słowami św. Jana Pawła II, wypowiedzianymi 2 czerwca 1979 r. w Warszawie: „Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi. Tej ziemi”.

Maryja z Apostołami spędziła 9 dni i nocy na modlitwie w wieczerniku i po tym czasie Duch Święty zstąpił, całkowicie przemieniając Apostołów. Z wystraszonych uczniów, którzy podczas próby krzyża zawiedli (oprócz Jana), stali się prawdziwymi świadkami Zmartwychwstałego.

„Nam też potrzeba takiej przemiany, abyśmy stali się prawdziwymi świadkami Chrystusa, którzy są w stanie zostawić wszystko i pójść za Jezusem, nie lękając się o sprawy doczesne, gotowi podjąć gorliwą walkę o Królestwo Boże.

Wołajmy do Boga o nowe wylanie Ducha Świętego na Polskę, o przemianę serc dzieci, młodzieży, rodzin, kapłanów, wszystkich osób konsekrowanych, ateistów, nieprzyjaciół Kościoła świętego, aby w Polsce nastała jedna owczarnia z jednym pasterzem. Niech Chrystus stanie się rzeczywistym Królem naszej Ojczyzny i naszych serc” – apelują inicjatorzy modlitwy.


Wszystko rozpocznie się 26 maja o 23:00 Mszą św. z homilią ks. Tomasza Borowskiego. Po Eucharystii nastąpi zawierzenie Polski i wszystkich zgromadzonych na modlitwie Niepokalanemu Sercu Mary. „Zaprosimy całe niebo do Wieczernika” – piszą organizatorzy na stronie niepokalanow.pl

Codziennie od 26 maja do 4 czerwca od 7:00 do 19:00, bracia i siostry ze wspólnoty Nieustającego Różańca, będą w łączności z kaplicą Wieczystej Adoracji i nieustannie będą odmawiać Różaniec w intencji: „aby Duch Święty zstąpił i odnowił oblicze ziemi, tej ziemi”. W tej samej intencji jest odmawiana Nowenna Pompejańska codziennie od 19:00.

Od 27 maja do 3 czerwca nocne czuwania będą się zaczynać o 21:45 i kończyć o 7 rano w sanktuarium-kaplicy św. Maksymiliana.

Nocne czuwania będą podzielone na 4 bloki modlitewne, każdy po 2 godziny.

I

Każdy blok modlitewny rozpocznie się Litanią do Krwi Jezusa, aby we Krwi Chrystusa zanurzyć szczególnie te osoby, za które będzie prowadzona modlitwa. Wszystko będzie się kończyło Litanią do Ducha Świętego, aby Duch Święty przemienił te poszczególne grupy.

W pierwszym bloku modlitwy – od 22:00 do 00:00, będzie prowadzona modlitwa szczególnie za młodzież, dzieci i rodziny przez szczególne wstawiennictwo św. Jana Pawła II. Modlący się, będą oddawać cześć Maryi, wynagradzając za bluźnierstwa i zniewagi przeciwko Jej Niepokalanemu Sercu.

II

W drugim bloku modlitwy – od 00:00 do 02:00, będzie prowadzona modlitwa szczególnie za kapłanów, siostry zakonne, misjonarzy i wszystkie osoby konsekrowane przez szczególne wstawiennictwo św. Józefa. Modlący się, będą oddawać cześć Duchowi Świętemu i wynagradzać za grzechy.

III

W trzecim bloku modlitwy – od 02:00 do 04:00, będzie prowadzona modlitwa szczególnie za nieprzyjaciół Kościoła Świętego, ateistów, wszystkich, którzy od Kościoła odeszli i dusze czyśćcowe przez szczególne wstawiennictwo św. Maksymiliana. Modlący się, będą oddawać cześć Jezusowi i wynagradzać za grzechy.

IV

W czwartym bloku modlitwy – od 04:00 do 06:00, będzie prowadzona modlitwa szczególnie za wszystkich, którzy są letni w wierze, za tych, którzy wierzą, prosimy, aby w Polsce nastała jedna owczarnia z jednym pasterzem przez szczególne wstawiennictwo św. Andrzeja Boboli. Modlący się, będą oddawać cześć Bogu Ojcu i wynagradzać za grzechy.

Nocne czuwania będą rozpoczynać się o 21:45 koronką wyrzeczenia się zła i napełniania Duchem Świętym. O 6:00 będzie odmawiana koronka do Ducha Świętego z prośbą o każdy Jego dar, trwając przed Jezusem Eucharystycznym do 7:00.

Cały Wieczernik przeprowadzany jest w duchu wynagrodzenia za grzechy Polaków, w intencji, „aby Duch Święty zstąpił i odnowił oblicze ziemi, tej ziemi”.

Noc z 3 na 4 czerwca będzie nocą dziękczynienia za wysłuchanie modlitwy i za wszystkie otrzymane łaski.

Zakończenie Wieczernika zbiegnie się z zakończeniem Wielkiej Nowenny Pompejańskiej w intencji Polski: aby Duch Święty zstąpił i odnowił oblicze ziemi, tej ziemi.

4 czerwca 2022 w Niepokalanowie

21:00 Apel Jasnogórski, wystawienie Najświętszego Sakramentu
21:10 Tajemnice Radosne, Litania do św. Jana Pawła II za rodziny
22:00 Tajemnice Bolesne, Litania do św. Maksymiliana za nieprzyjaciół Kościoła świętego
23:00 Tajemnice Chwalebne (zakończenie Nowenny Pompejańskiej), Litania do św. Andrzeja Boboli za Ojczyznę, modlitwa do św. Józefa o posłuszeństwo woli Bożej.
0:00 Msza św. (homilia ks. Robert Skrzypczak, Duch Święty odnowi oblicze ziemi)
1:00 Koronka do Ducha Świętego, Akt przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana
2:00 Zakończenie