Niepokalanów: Dziś Uroczystość NMP Niepokalanej Wszechpośredniczki Łask

Dzisiaj – 7 maja w Niepokalanowie obchodzimy uroczystość NMP Niepokalanej Wszechpośredniczki Łask. Taki tytuł nosi bazylika (od 2004 r. sanktuarium). Św. Maksymilian uważał, że Wszechpośrednictwo Niepokalanej stanowi podstawę i sens działalności Niepokalanowów.
Od samego początku w Niepokalanowie obchodzono dzień liturgicznego wspomnienia NMP Pośredniczki Wszystkich Łask (31 maja) jako uroczystość. Z czasem, być może po reformie kalendarza, święto to zanikło zupełnie.

Kościół klasztorny w Niepokalanowie został konsekrowany przez bp. Wacława Majewskiego 3 października 1954 r. pw. NMP Niepokalanej Wszechpośredniczki Łask. Jan Paweł II pismem z 30 kwietnia 1980 r. nadał kościołowi tytuł Bazyliki Mniejszej, potwierdzając zarazem jej wezwanie jako NMP Niepokalanej Wszechpośredniczki Łask. Natomiast kard. Józef Glemp, prymas Polski, dekretem z 25 marca 2004 r., podniósł świątynię do rangi sanktuarium NMP Niepokalanej Wszechpośredniczki Łask.

Klasztor niepokalanowski podjął starania o przywrócenie zaniechanej uroczystości w Kongregacji Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów. W odpowiedzi na prośby z Polski, o. Maurizio Di Paolo, prokurator generalny, przysłał pismo, w którym stwierdza, że: bez cienia wątpliwości wspomnienie liturgiczne NMP Wszechpośredniczki Łask może być celebrowane w stopniu uroczystości zarówno w bazylice jak i w klasztorze.

Obecnie, w Kalendarzu Liturgicznym Zakonów Franciszkańskich w Polsce zatwierdzonym 2009 r., wspomnienie Pośredniczki Wszystkich Łask wyznaczone jest na dzień 7 maja. Po wielu latach przerwy na nowo sławimy Boga, który w swej dobroci postanowił, że to właśnie przez ręce Niepokalanej „wszelkie łaski z Najsłodszego Serca Jezusowego na nas spływają”, jak podkreślał św. Maksymilian.

Jak będzie wyglądał dzisiejszy dzień w Niepokalanowie? Szczegóły TUTAJ

Warto przywołać dziś piękne słowa św. Ludwika Grignion de Montforta, który był przekonany o tym, że Maryja jest Wszechpośredniczką wszelkich łask, które spływają na nas z góry:

„[Chrystus] uczynił [Maryję] Szafarką tego wszystkiego, co Ojciec Mu dał w dziedzictwie. Przez Nią daje swoim członkom udział w swych zasługach i cnotach i przez Nią rozdaje łaski swoje. Maryja jest Jego tajemniczym kanałem, przewodem, przez który łagodnie, a obficie płyną bogactwa Jego miłosierdzia.”