Niepokalanów: Różaniec Rodzin – spotkanie lipcowe

W każdą drugą sobotę miesiąca odbywa się spotkanie członków Różańca Rodzin. Zapraszamy wszystkich chętnych! Poniżej słów kilka o tym, dlaczego warto…

W Niepokalanowie spotykają się rodziny, które połączyła wspólna inicjatywa modlitwy różańcowej za rodziny. Opiekę duchową nad wspólnotą sprawuje gwardian Niepokalanowa, o. dr Mariusz Słowik. Wszystkich chętnych zapraszamy do dołączenia do modlitwy za rodziny. Poniżej słów kilka o tym, dlaczego warto… 

Rodzina, która modli się zjednoczona, zjednoczona pozostaje, tymi słowami św. Jana Pawła II pragniemy zachęcić wszystkie rodziny do wspólnej modlitwy w swoich domach, ponieważ rodzinom powierzone jest zadanie walki przede wszystkim o to, ażeby wyzwolić siły dobra, których źródło znajduje się w Chrystusie Odkupicielu człowieka…

W jednym z listów s. Łucja napisała: decydująca konfrontacja między Królestwem Bożym i szatanem będzie dotyczyć małżeństwa i rodziny.

Matka Boża zapowiedziałana koniec moje Niepokalane Serce zatriumfuje, dlatego każda rodzina, wstępując do Różańca Rodzin poświęca się Niepokalanemu Sercu Maryi, aby być świadkami zwycięstwa dobra nad złem pod Sercem Matki. My rodziny katolickie, z różańcem w ręku zginamy kolana przed Ojcem, od którego pochodzi każde rodzicielstwo i każda ludzka rodzina…, aby rodzina była „Bogiem silna”.

Korzyści płynące z modlitwy w Różańcu Rodzin
• każda rodzina w Różańcu Rodzin jest omodlona codziennie całym Różańcem świętym, że jest pod „Różańcowym Parasolem”, pod szczególną opieką Matki Bożej;
• rodzina staje się Bogiem silna, „Bo gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię moje, tam jestem pośród nich” (Mt 18,20);
• modlitwa rodzinna jest źródłem wielu łask;
• rodzice dają świadectwo wiary dla swoich dzieci;
• dzieci uczą się modlitwy i pogłębiają swoją wiarę;
• wspólna modlitwa jest okazją do pojednania, przebaczenia i budowania dobrych relacji, umacniania więzi rodzinnych;
• gromadzenie się rodziny razem sprzyja budowaniu jedności, wzajemnego zaufania i bezpieczeństwa w rodzinie;
• wspólna modlitwa daje pokój serca i spokój w rodzinie.

Członkami Różańca Rodzin mogą być rodziny, małżeństwa, osoby samotne, ale również pojedynczy członkowie rodzin, którzy z różnych względów nie mogą podjąć modlitwy wspólnie ze swoją rodziną, odmawiając dziesiątkę Różańca św., wg wyznaczonej na dany miesiąc Tajemnicy.

Rodziny podejmują modlitwę w różach różańcowych. Każda róża stanowi grupę 20 rodzin, modlących się w za żywych i zmarłych członków swojej rodziny i rodzin z róży oraz za dzieci, których są rodzicami chrzestnymi.

Wiele pięknych świadectwa spisanych na kartach Kościoła, mówi o samotnej modlitwie jednej osoby, która wyprosiła nawrócenie, a nawet świętość dla członków swojej rodziny.

Potęgę modlitwy bardzo dobrze znał patron Różańca Rodzin św. Jan Paweł II, który mówił: Boże moce są niepomiernie większe od Waszych trudności! Niepomiernie większa od zła, które zakorzeniło się w świecie. Św. Jan Paweł II jest patronem Różańca Rodzin.

W sercach mamy wielką troskę o swoje rodziny, podejmujemy wiele zadań dla dobra naszych bliskich, pomyśl jak wiele może zmienić w Twojej rodzinie kilka minut wspólnej modlitwy w intencji żywych i zmarłych członków Twojej rodziny oraz za dzieci, których jesteś rodzicem chrzestnym.

Jeśli pragniesz skryć swoją rodzinę pod Sercem Matki Maryi, zapraszaj nieustannie Boga do swojego domu, Różaniec Rodzin jest dla Ciebie, albowiem rodzina, która odmawia razem różaniec, odtwarza poniekąd klimat domu w Nazarecie…

Zachęcamy, by do Różańca Rodzin zapraszać te rodziny, którym modlitwa jest szczególnie potrzebna oraz tych, którzy pragną, aby ich rodzina była codziennie opleciona całym Różańcem świętym.

Formularz rejestracyjny znajduje się na stronie www.rozaniecrodzin.pl. Rejestrujemy całe rodziny, małżeństwa, pojedyncze osoby lub całą różę. Można założyć różę Różańca Rodzin w swojej parafii, wśród znajomych, czy w szerszych kręgach rodziny, zapraszając do modlitwy 20 rodzin.

Zapraszamy na wspólną modlitwę członków, sympatyków Różańca Rodzin, do Niepokalanowa, w każdą drugą sobotę miesiąca o godz. 11:00. Program spotkań znajduje się na stronie internetowej Różańca Rodzin, a także TUTAJ

W każdą środę, o godz. 19:30 zapraszamy również na modlitwę różańcową na antenie Radia Niepokalanów, którą prowadzą członkowie Różańca Rodzin.

W poniedziałek 1 marca 2021 r. prowincjał franciszkanów o. dr hab. Grzegorz Bartosik i gwardian Niepokalanowa, o. dr Mariusz Słowik – opiekun Różańca Rodzin, spotkali się w Warszawie z JE Kard. Kazimierzem Nyczem. Gwardian zaprezentował Metropolicie Warszawskiemu nowe dzieła duszpasterskie, prowadzone w Niepokalanowie: Kampanię Różańcową i Różaniec Rodzin. Kardynał z uwagą wysłuchał informacji i udzielił swojego błogosławieństwa dla duszpasterzy i wiernych.

Historia Różańca Rodzin

Różaniec Rodzin jest darem od Boga. Powstał w czasie żarliwej modlitwy przed cudownym wizerunkiem cierpiącego Pana Jezusa, w intencji rodzin, które przeżywały bardzo duże trudności życiowe, powodujące przede wszystkim ogromne cierpienie niewinnych dzieci. Rodzina, która się modliła otrzymała światło, że te rodziny razem się nie modlą.
Rodziny poświęcają się Niepokalanemu Sercu Najświętszej Maryi Panny i trwają na codziennej, wspólnej modlitwie przed Bogiem.
Patronem Różańca Rodzin jest święty Jan Paweł II. Programem formacyjnym rodzin jest całe bogactwo Jego nauczania o nierozerwalności małżeństwa, rodzinie, wartości życia ludzkiego.

Pierwsza róża Różańca Rodzin powstała 25 listopada 2018r. w uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata. 18 maja w Sanktuarium Matki Bożej Świętorodzinnej w Miedniewicach, w 99 rocznicę urodzin świętego Jana Pawła II, odbyła się oficjalna inauguracja Różańca Rodzin – wielkiej modlitwy w rodzinach i za rodziny. Inaugurację przed Najświętszym Sakramentem, rozpoczął Kustosz Sanktuarium i jednocześnie ówczesny opiekun duchowy Różańca Rodzin o. Jan Krzysztof Oniszczuk. Mszy świętej przewodniczył i homilię wygłosił o. Mirosław Kopczewski, inicjator Wielkiego Zawierzenia Niepokalanemu Sercu Maryi w Niepokalanowie, który jako pierwszy wyciągnął swoją pomocną dłoń do rodzin modlących się w Różańcu Rodzin.

Ojciec Mirosław w czasie homilii mówił: Kochani, może zastanawiamy się, a nas jest tak mało. Dzisiaj początek, tak nas niewielu, a czy to coś da, a te nasze rodziny takie połamane, takie na granicy rozpadu, a to mąż się nie chce modlić, a to dzieci nie chodzą do Kościoła. Ty pierwszy uklęknij. Ty bądź tym pierwszym. Nie patrz na innych. Ty zacznij szczerze się modlić. Resztę zostaw Matce Bożej. Ale ty tak jak Jakub Trojańczyk ugnij swoje kolana. Powieś ten symboliczny obraz Osób świętych w miejscu Twojej codzienności. Zaproś Boga do Twojego życia, nie martw się, nie kombinuj. Zobaczysz, Bóg odpowie na Twoją pokorę, na Twoją ufność, na Twoją wiarę, na Twoją modlitwę.
Dzięki niezgłębionemu Miłosierdziu Bożemu od 2021r. Różaniec Rodzin jest w ramionach Maryi, naszej Matki, w Niepokalanowie. Opiekunem duchowym Różańca Rodzin jest gwardian o. dr Mariusz Słowik.

Zasady obowiązujące w Różańcu Rodzin

1. Różaniec Rodzin jest modlitwą, opartą na schemacie Żywego Różańca. Rodziny podejmują modlitwę w różach różańcowych. Każda róża stanowi grupę 20 rodzin, modlących się wyłącznie w intencji swojej rodziny i rodzin z róży. Modlimy się za żywych i zmarłych członków tych rodzin oraz za dzieci, których jesteśmy rodzicami chrzestnymi.
2. W Różańcu Rodzin nie ma wyszczególnionych intencji na każdy miesiąc. Modlimy się w intencji swojej rodziny oraz pozostałych 19-tu rodzin z róży, pozostawiając Matce Bożej pełne prawo do dysponowania wartościami naszych modlitw.
3. Członkami Róży są całe rodziny, ale mogą być także małżeństwa, osoby samotne lub pojedynczy członkowie rodzin, którzy nie mogą podjąć modlitwy wspólnie ze swoją rodziną.
4. Wstępując do Różańca Rodzin poświęcamy rodzinę Niepokalanemu Sercu Maryi.
5. Za osoby i rodziny, spoza Róży, podejmujemy dodatkową modlitwę w według własnego uznania, możemy również zachęcić te osoby do wstąpienia do Różańca Rodzin.
6. Różaniec Rodzin nie jest księgą intencji, ale żywą modlitwą jej członków. Sama przynależność do Różańca Rodzin, bez modlitwy, nie daje udziału w łaskach z niej płynących.
7. Każda rodzina podejmuje codziennie wspólną modlitwę dziesiątka różańca, według wyznaczonej tajemnicy (od pierwszego dnia miesiąca do ostatniego – ta sama tajemnica). W razie przeszkód członkowie rodziny mogą odmówić indywidualnie wyznaczoną tajemnicę. Należy dołożyć wszelkich starań, aby jak najczęściej rodzina gromadziła się na wspólnej modlitwie. W przypadku oporu współmałżonka lub dziecka, zachęcamy nie zmuszamy.
8. Przed odmówieniem swojego dziesiątka różańca podejmujemy rozważanie danej Tajemnicy.
9. Rodzina, której w danym miesiącu przypada Tajemnica Zwiastowanie, odmawia na początku: Wierzę w Boga, Ojcze nasz, 3 x Zdrowaś, Maryjo i Chwała Ojcu w intencjach Ojca Świętego i Kościoła.
10. Każda Róża może przyjąć swojego szczególnego patrona.
11. Duchową opiekę nad Różańcem Rodzin sprawują ojcowie franciszkanie z sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Niepokalanej Wszechpośredniczki Łask w Niepokalanowie.
12. Comiesięczne spotkania modlitewne odbywają się w każdą drugą sobotę miesiąca o godzinie 11:00. Centrum modlitwy stanowi Msza święta w nadesłanych intencjach, następnie przed wstawionym Najświętszym Sakramentem odmawiany jest Różaniec święty w intencji rodzin w Różańcu Rodzin oraz wszystkich rodzin na całym świecie. Na koniec wszyscy obecni w Bazylice dokonują Aktu Poświęcenia Rodzin Niepokalanemu Sercu Najświętszej Maryi Panny.

Rodzinny Wieczernik Modlitwy

Poświęcając się Niepokalanemu Sercu Matki Bożej weszliśmy do „Duchowego Wieczernika”, który jest bezpiecznym schronieniem w trudnych czasach, w których żyjemy. Kolejnym etapem jest utworzenie Rodzinnego Wieczernika Modlitwy, jako miejsca widocznego we własnym domu. Każda rodzina w swoim domu, w wyznaczonym miejscu (najlepiej stolik z białym obrusem) umieszcza wizerunek Maryi, Krzyż oraz Pismo Święte, z którego będą odczytywane fragmenty do rozważań poszczególnych Tajemnic Różańca św. Symbolem obecności we wspólnocie Chrystusa jest zapalona świeca. Wzniosłym aktem wypływającym z miłości do Jezusa i Najświętszej Maryi Panny mogłoby być także przyozdabianie domowego ołtarzyka świeżymi kwiatami. W tak przygotowanym miejscu gromadzimy się wraz z Maryją na modlitwie zapraszając do niej krótkim wezwaniem Ducha Świętego i naszych Aniołów Stróżów.