Niepokalanów: Rekolekcje z postem Daniela: 10-16 lipca

„Chcemy tworzyć przestrzenie i wspólnoty wzajemnie się wspierające, które będą miejscem wzrostu i rozwoju duchowego dla dzieci i młodzieży, w duchu miłości do Boga, Jego Przenajświętszej Matki i drugiego człowieka. Bo to właśnie one uratują świat przez Niepokalane Serce Maryi” – mówią o sobie Dorota i Krzysztof Piwowarscy, założyciele Fundacji Betania.

Jednym z ich dzieł są rekolekcje z postem Daniela, które odkrywają moc modlitwy połączonej z postem, ofiarowanej Bogu w konkretnej intencji. W tym roku rekolekcje z Niepokalaną i postem Daniela odbywają się w Niepokalanowie. Od strony duchowej prowadzi je gwardian, o. Mariusz Słowik. Najbliższe odbędą się w dniach: 10-16 lipca

Zapraszamy!

DO ODSŁUCHANIA: Rekolekcje z Niepokalaną i postem Daniela. ŚWIADECTWA uczestników