Niepokalanów: Powstanie kaplica adoracji Najświętszego Sakramentu

Utworzenie Kaplicy Adoracji Najświętszego Sakramentu w Bazylice w Niepokalanowie jest wielką potrzebą duchową wspólnoty klasztornej i parafialnej. Głównym celem podjętych działań jest poruszenie serc ludzkich, jakie może dokonać się, jeśli odpowiemy na wezwanie Jezusa wypowiedziane do każdego z nas:
„Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię” (Mt 11,2)

WSPARCIE MODLITEWNE

Fundamentem tworzenia Kaplicy Adoracji musi być gorąca modlitwa jak największej liczby czcicieli Najświętszego Sakramentu. Co możemy zrobić? Największym darem jest Eucharystia, w postaci indywidualnego uczestnictwa i ofiarowania Komunii Św. Mogą to być Msze św. odprawiane w tej intencji. Może to być modlitwa Różańcowa, Nowenna Pompejańska, podejmowanie postów, wyrzeczeń i pielgrzymek. Może to być ofiarowanie cierpień i krzyży codziennych. Szczególnie prosimy, apelują franciszkanie z Niepokalanowa, o wsparcie modlitewne osoby chore, samotne i cierpiące, a wszystko to czynione w duchu pokory i dobrowolności.

WSPARCIE MATERIALNE:

Kaplica Adoracji Najświętszego Sakramentu będzie w całości dziełem sfinansowanym w ramach składki społecznej.

Aby zapewnić pełną transparentność przepływu środków finansowych, zbiórka funduszy odbywać się będzie za pośrednictwem specjalnie wydzielonego subkonta parafii, którym administruje o. Proboszcz Andrzej Sąsiadek.

Wpłat prosimy dokonywać na konto:

Parafia rzymskokatolicka
pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Niepokalanowie
ul. O. M. Kolbego 5
96 – 515 Teresin

97 9284 0005 0009 8342 2000 0040

Tytuł wpłaty: Kaplica Adoracji, imię i nazwisko oraz adres darczyńcy.

Każda z osób, każdy z podmiotów, dokonujących wpłat otrzyma imienne podziękowanie za wsparcie dzieła budowy Kaplicy Adoracji Najświętszego Sakramentu, dlatego franciszkanie proszą o podanie danych darczyńcy w tytule wpłaty.

MSZA ŚW. W INTENCJI DARCZYŃCÓW

W każdy pierwszy czwartek miesiąca o godz. 18.00 jest odprawiana w Bazylice Msza Św. w intencji utworzenia Kaplicy Adoracji oraz w intencji wszystkich darczyńców oraz osób zaangażowanych w to dzieło.

KTO PODEJMIE SIĘ STWORZENIA KAPLICY ADORACJI W NIEPOKALANOWIE?

Utworzenie Kaplicy Adoracji Najświętszego Sakramentu, zostało powierzone firmie Drapikowski Studio z Gdańska. Pan Mariusz Drapikowski uczestniczy w dziele Gwiazd Dwunastu–idei propagowania modlitwy adoracyjnej przed Najświętszym Sakramentem w intencji pokoju w ludzkich sercach i na całym świecie. Pierwszy z ołtarzy adoracyjnych, Tryptyk Jerozolimski znajduje się w Ziemi Świętej. Drugi ołtarz to pentaptyk – Gwiazda Kazachstanu, którego miejscem docelowym jest kaplica w sanktuarium Królowej Pokoju w Oziornym. Trzecia z Gwiazd Dwunastu, nosi tytuł „Donum Caritas et Pax” – „Dar Miłości i Pokoju” a jego miejscem przeznaczenia jest sanktuarium Maryi Królowej pokoju w Yamoussoukro na Wybrzeżu Kości Słoniowej.

Kaplica Adoracji Najświętszego Sakramentu w Niepokalanowie będzie nawiązywać w stylistyce w prac Pana Mariusza Drapikowskiego. W pierwszej kolejności zostanie przedstawiona i uzgodniona koncepcja Kaplicy. Całkowity zakres prac przewidzianych do realizacji będzie największy od czasu utworzenia Bazyliki w roku 1954. Pokładamy ufność w Panu, że uda nam się sprostać temu dziełu.

Więcej informacji o kaplicy adoracji Najświętszego Sakramentu w Niepokalanowie TUTAJ

fot. za: kaplica.niepokalanow.pl