Niepokalanów: pierwsza sobota miesiąca

W sobotę, 6 kwietnia, odbędzie się kolejne spotkanie z cyklu „Oddaj się Maryi”, czyli nabożeństwo wynagradzające Niepokalanemu Sercu Maryi. Jak co miesiąc nie zabraknie także ciekawych Gości.

O oprawę muzyczną podczas celebracji eucharystycznej i modlitwy różańcowej zadba chór Wyższego Semianrium Duchownego OO. Franciszkanów z Łodzi-Łagiewnik  pod przewodnictwem ojca Radosława Tomczaka z Radia Niepokalanów (na zdjęciu w środku). Bracia klerycy poprowadzą podczas Różańca Świętego w miejsce rozważań tajemnic – „medytację gregoriańską”. Rozważając tajemnice bolesne usłyszymy najpiękniejsze responsoria liturgii Wielkiego Tygodnia, zwłaszcza liturgii Wielkiego Piątku. Będzie to dobra okazja, aby przez piękno średniowiecznego chorału gregoriańskiego lepiej przygotować się do przeżycia misterium paschalnego.

Mszy św. będzie przewodniczył ojciec rektor, dr Mirosław Bartos.

Konferencję na temat zagrożeń duchowych i dróg wyjścia wygłosi ks. Edmund Szaniawski – marianin, wieloletni egzorcysta.

Na transmisję radiową Eucharystii i nazbożeństw wynagradzajacego zapraszamy od 11.00 do 13.00.

DOKŁADNY PROGRAM:
– 9:30 w sali św. Bonawentury – konferencja przygotowująca do zawierzenia Maryi połączona ze świadectwami.

– 11:00 w bazylice – Msza św. z zawierzeniem siebie i wszelkich swoich spraw Matce Bożej. W sposób szczególny Matce Bożej zawierzymy osoby powołane do służby Panu Bogu.

– Po Eucharystii nabożeństwo wynagradzające Niepokalanemu Sercu Maryi. Wspólny Różaniec przed wystawionym Najświętszym Sakramentem poprowadzą bracia klerycy wraz z medytacją gregoriańską. Rozważając tajemnice bolesne usłyszymy najpiękniejsze responsoria liturgii Wielkiego Tygodnia, zwłaszcza liturgii Wielkiego Piątku.

– Około 13:00 możliwość ciepłego posiłku na placu za bazyliką.

– Po ciepłym posiłku – konferencja ks. Edmunda Szaniawskiego – marianina, wieloletniego egzorcysty.

Na spotkaniu będzie można zaopatrzyć się w akty zawierzenia Niepokalanemu Sercu Maryi siebie, rodziny, firmy, parafii i władz samorządowych, Cudowne Medaliki, Traktat o doskonałym nabożeństwie do NMP, płyty MP3: Wielkie Zawierzenia NSM 2017 i 2018, oraz Sympozjum Magia – cała prawda, film Świadectwo Wiesławy Marii, książkę Cuda św. Maksymiliana oraz inne publikacje. Dla tych, którzy nie mogą wziąć udziału osobiście, jest możliwość nadesłania swoich intencji do zawierzenia Maryi mailowo: zawierzenieintencje@gmail.com. Intencje zostaną wydrukowane i złożone w koszyku przed ołtarzem. Wszystkie sprawy oddane Maryi są dołączone do intencji mszalnej odprawianej w czasie zawierzenia oraz do codziennej Mszy św. zbiorowej odprawianej w kaplicy klasztornej o 6:40.

Zapraszamy! Nie możesz być w Niepokalanowie? Włącz Radio Niepokalanow – transmsija radiowa od 11.00 do 13.00.