Niepokalanów Lasek: Rekolekcje ewangelizacyjne MI

Czy pragniesz więcej pokoju, siły do pokonania trudności życiowych, hartu woli, szczęścia?
Czy pragniesz jeszcze więcej poznać swą Matkę w niebie, Marię Niepokalaną, bardziej Ją pokochać i dla Niej serca innych zdobywać?

Jeśli odpowiedź na te pytania brzmi: TAK to bardzo dobrze, bo mamy dla Ciebie propozycję nie do odrzucenia.

Więcej informacji TUTAJ

Szkoła Ewangelizacji Niepokalanej (SEN) powstała w 2012 roku. Jest to program formacyjny działający w ramach Stowarzyszenia „Rycerstwa Niepokalanej” w Polsce, przy współpracy z zakonem franciszkańskim.

Kto może podjąć formację w SEN?

Formacja przeznaczona jest przede wszystkim dla osób wchodzących w dorosłość (zalecany wiek rozpoczęcia to 18-35 lat). Osoba, która chce rozpocząć formację musi ukończyć Rekolekcje Ewangelizacyjne Rycerstwa Niepokalanej (REMI).