Niepokalanów: Kapituła Prowincjalna Nadzwyczajna Franciszkanów

W Niepokalanowie w dniach 21-26 czerwca odbywa się Kapituła Prowincjalna Nadzwyczajna Prowincji Matki Bożej Niepokalanej Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych. Tematami podejmowanymi na kapitule było m.in. Zatwierdzenie odnowionych Statutów Prowincjalnych, zatwierdzenie odnowionego Statutu Niepokalanowa czy zatwierdzenie planu zagospodarowania przestrzennego klasztoru w Niepokalanowie.

W dużej mierze była to kwestia dostosowania prawa. Zmieniły się dokumenty generalne na szczeblu międzynarodowym na ostatniej kapitule generalnej. Do tych zmian musieli się także dostosować franciszkanie w Polsce. Również Statut Niepokalanowa w pewnych punktach musiał ulec zmianie – mówi o. Damian Maria Karczmar, rzecznik prasowy Prowincji Matki Bożej Niepokalanej Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych.

Franciszkanie dyskutowali również o przeznaczeniu budynków w Niepokalanowie na różne, ważne dla prowincji cele.

Jednym z najciekawszych tematów poruszonych na Kapitule była też kwestia ewentualnej zmiany kolorów habitów franciszkanów z Prowincji Matki Bożej Niepokalanej (prowincja warszawska). Niedawno taką decyzję podjęli franciszkanie konwentualni z prowincji gdańskiej i krakowskiej.

Był to dla nas bardzo ważny temat. Kolor czarny jest dla nas bardzo ważny. Taki habit nosił o. Maksymilian Kolbe, z takim habitem kojarzony jest Niepokalanów – mówi o. Damian Karczmar. – Dwie prowincje franciszkanów w Polsce już habity zmieniły, zmienił się kolor z czarnego na szary. Natomiast my, franciszkanie, którzy jesteśmy związani ze św. Maksymilianem i mamy to jego dziedzictwo, nie wyobrażamy sobie innego koloru poza czarnym. Stąd nie było dużo głosów za kolorem szarym. Pozostajemy przy kolorze czarnym. Dlatego franciszkanin w Polsce w czarnym habicie to będzie franciszkanin z prowincji warszawskiej – dodaje o. Karczmar. Taka decyzja została przyjęta zdecydowaną większością głosów.

Prowincja Matki Bożej Niepokalanej Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych w Warszawie to jedna z trzech aktualnie istniejących prowincji Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych − franciszkanów − w Polsce. Patronką prowincji, założonej w 1939 roku, jest Matka Boża w Tajemnicy Niepokalanego Poczęcia. Siedzibą prowincjała jest klasztor w Warszawie przy ul. Zakroczymskiej 1. Prowincjalne seminarium duchowne ma swoją siedzibę w klasztorze w Łodzi-Łagiewnikach przy ul. Okólnej 185. Franciszkanie tej prowincji opiekują się sanktuarium w Niepokalanowie, gdzie ma też swoją siedzibę ośrodek powołaniowy.

Zakonnicy z prowincji warszawskiej pracują na misjach w Burkina Faso, Tanzanii oraz na Białorusi, w Bułgarii, Niemczech i we Włoszech. Ponadto prowincja prowadzi Radio Niepokalanów, wydawnictwo z własną drukarnią oraz wydaje miesięcznik Rycerz Niepokalanej.

Paulina Wysocka/Radio Niepokalanów


Zachęcamy do wysłuchania całej rozmowy z o. Damianem Karczmarem, rzecznikiem prasowym Prowincji Matki Bożej Niepokalanej Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych