Niepokalanów: Kampania różańcowa – wciąż możesz dołączyć

Świadomi walki duchowej, która nieustannie toczy się w świecie, 12 września 2020 r. – w 337. rocznicę Victorii Wiedeńskiej – franciszkanie z Niepokalanowa zainicjowali Kampanię Różańcową jako odpowiedź na wołanie Matki Najświętszej.

W Lourdes, Gietrzwałdzie, Fatimie i wielu innych miejscach Matka Boża wzywa do walki ze złem za pomocą Różańca, zapewniając o swojej pomocy przez tę modlitwę.

Na temat skuteczności Różańca w walce duchowej wypowiadało się wielu papieży. Św. Jan Paweł II widząc, że idą trudne czasy, wręczał wszystkim gościom różaniec jako broń do walki duchowej i nadał modlitwie różańcowej moc egzorcyzmu.

Kampania Różańcowa to zorganizowana akcja modlitewno-pokutna katolików. Jest kontynuacją Sztafety Różańcowej, która trwała od 27 października 2018 r. do stulecia Cudu nad Wisłą 15 sierpnia 2020 r. i zjednoczyła w nieustannej modlitwie różańcowej 5068 duchownych i świeckich. Na liczne prośby uczestników Sztafet franciszkanie postanowili kontynuować to Boże dzieło w zmienionej i rozszerzonej formie i choć od ogłoszenia Kampanii Rożańcowej minęło kilka miesięcy, franciszkanie z Niepokalanowa wciąż zachęcają, by do niej dołączyć!

Intencja: O tryumf Niepokalanego Serca Maryi w nas, w naszych rodzinach, w Ojczyźnie i na całym świecie.

Czas trwania: od 12 września 2020 r. do wypełnienia się obietnicy fatimskiej: Na koniec Moje Niepokalane Serce zatryumfuje.

Patron: św. Maksymilian Maria Kolbe.

Uczestnicy: wierni świeccy i duchowni zarówno niezrzeszeni i zrzeszeni.

Warunek Przynależności: regularna modlitwa różańcowa.

Formy przynależności:

 1. Szeregowiec – codziennie „dziesiątek” Różańca (dowolna tajemnica i dowolna forma).
 2. Wolny strzelec – jedna godzina modlitwy różańcowej tygodniowo, w dowolny dniu i godzinie.
 3. Zawodowiec – jedna godzina Różańca w tygodniu, stały dzień i godzina.
 4. Komandos Czasowy – Nowenna Pompejańska (codziennie minimum 3 części Różańca przez 54 dni), jedna lub więcej.
 5. Komandos Stały – nieustanna Nowenna Pompejańska (jedna się kończy a druga zaczyna).

Broń:

 1. Różaniec według form przynależności
 2. Eucharystia:

  • świadome i pełne uczestnictwo co najmniej w niedzielę i święta,
  • adoracja Najświętszego Sakramentu, według możliwości,
  • zamawianie Mszy św. w intencji o tryumf Niepokalanego Serca Maryi.
 3. Akty pokuty według możliwości, stanu zdrowia i roztropności:

  • post
  • wynagrodzenie za grzechy swoje i innych,
  • uczynki miłosierdzia,
  • przykład chrześcijańskiego życia,
  • dobrowolnie przyjęte cierpienie
 4. Praca nad osobistym pogłębianiem wiary poprzez:

  • lekturę Pisma Świętego,
  • czytanie literatury duchowej,
  • korzystanie z kursów, rekolekcji, studiów organizowanych przez Kościół.

Zgłoszenia

 • Poprzez formularz
 • Pocztą elektroniczną: poczta@niepokalanow.pl
 • Pocztą zwykłą, pisząc na adres:
  Niepokalanów, Kampania Różańcowa, ul. Św. Maksymiliana Kolbego 5, 96-515 Teresin

Współpraca: Kampania Różańcowa łączy ludzi w walce ze złem w wymiarze indywidualnym i społecznym, dlatego:

 • modlimy się za siebie nawzajem,
 • wspieramy dobre dzieła zainicjowane przez innych,
 • dzielimy się doświadczeniem i informacją,
 • nagłaśniamy dobre przedsięwzięcia,
 • współpracujemy z wiernymi zrzeszonymi we wspólnotach, ruchach katolickich, stowarzyszeniach itp.

Ochrona duchowa: uczestnicy Kampanii Różańcowej są objęci codzienną Mszą św. w Niepokalanowie

Motto: Pod płaszczem Maryi walczymy z wszelkimi przejawami zła w świecie.

Za: niepokalanow.pl