Nie ma, jak u Mamy: Matka Boża Zwycięska

„Nie ma, jak u Mamy” to nasz radiowy cotygodniowy cykl internetowy, w którym pragniemy przybliżać Matkę Bożą. Jej życie, Jej skuteczne wstawiennictwo, Jej „obecność” w życiu świętych, modlitwy do Maryi, miejsca Jej kultu, a także wizerunki Matki Bożej. Może na wzór św. Maksymiliana, który, jak napisał o. Roman Soczewka – „lubił soboty i radością z tego dnia dzielił się ze współbraćmi zakonnymi, wygłaszając im pogadanki lub konferencje o Matce Bożej Niepokalanej.”

***

„Nie odwaga, nie broń, nie dowódcy, ale Maryja Różańcowa dała nam zwycięstwo” /napis umieszczony na jednej ze ścian kaplicy dziękczynnej, którą Wenecjanie wznieśli w swym mieście po zwycięskiej bitwie pod Lepanto/.

Tytuł dzisiejszego „odcinka” nawiązuje do książki pod takim właśnie tytułem – „Matka Boża ZWYCIĘSKA. Cuda Maryi w historii Polski i świata” /Wydawnictwo AA, Kraków 2012/. Autorami publikacji są Ewa Storożyńska i ks. Józef Maria Bartnik (SJ). To lektura, dająca „natchnienie”, „gdzie się udać” w czasach, kiedy po ludzku boimy się o swoją przyszłość i przyszłość naszych dzieci.  Autorzy, odwołując się nie tylko do wiedzy religijnej, ale także historycznej ukazali, Kto rządzi światem i do Kogo udać się z naszymi obawami…

Książka składa się z 13 rozdziałów, a każdy opisuje niezwykłe wydarzenia, które trudno jest wytłumaczyć inaczej niż jako cud…

„Matka Boża ratuje miasta przed zarazą i najazdem wrogich wojsk, prowadzi do zwycięstwa przeciwko islamskiej flocie pod Lepanto, daje siłę zwycięzcom spod Wiednia, przychodzi z pomocą Kanadyjczykom, broni Warszawy przed barbarzyństwem komunizmu i armią bolszewików, ratuje Japończyków z atomowej zagłady, wyzwala kraje spod jarzma komunizmu i morderczej dyktatury.”  /z opisu Wydawcy/

Publikacja ma za zadanie pokazać, przypomnieć, uświadomić,  że  Maryja – oficjalnie wzywana i oficjalnie proszona o pomoc, dysponuje realną siłą i potęgą. 

To, że sięgam po ten tytuł i polecam go Państwa uwadze właśnie dziś to nie przypadek. 14 maja obchodzona jest Uroczystość Matki Bożej Łaskawej – Patronki Warszawy i Strażniczki Polski. W książce znalazły się bardzo dokładne (zgodne ze źródłami historycznymi) opisy historii obrazu Matki Bożej Łaskawej, a także m.in. opisy tego, co wydarzyło się pod Warszawą 1920 r., co powszechnie nazywamy „Cudem nad Wisłą”. Warto podkreślić, że wokół powstania, znajdującego się obecnie w Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej w Warszawie słynnego obrazu narosło wiele legend i nieprawdziwych informacji. Ewa Storożyńska i ks. Józef Maria Bartnik (SJ), przytaczając prawdziwą wersję powstania i kultu obrazu, odwołują się do rozprawy prof. Mączyńskiego, dokumentującej okres 268 lat – od chwili powstania malowidła (1651 r.) do roku 1919. Badania prof. Mączyńskiego, jak piszą autorzy, „ustalają prawdę o pochodzeniu obrazu, a także dokumentują jego rolę w dziejach stolic Rzeczypospolitej (Warszawy, Wilna i Krakowa), a także w historii całej Polski.”

Co łączy wszystkie omawiane w książce wydarzenia – zarówno te, które miały miejsce w Polsce, jak i na świecie? Zawierzenie Maryi losów poszczególnych osób oraz nardów. Autorzy, poprzez opisane sytuacje udowadniają coś, co wiadomo od dawna: WSZELKIE PROŚBY SKŁADANE U STÓP BOGARODZICY, A SZCZEGÓLNIE TE SKŁADANE ZA POŚREDNICTWEM MODLITWY RÓŻAŃCOWEJ ZAWSZE SĄ WYSŁUCHANE…

Miała rację św. Teresa, pisząc słowa: „Bóg i ja razem stanowimy większość!” Wydarzenia historyczne na przestrzeni wieków pokazują, że nie jest ważna liczebność wojsk, a Boże błogosławieństwo… Publikacja ta, przez przedstawiane treści jest także wielką zachętą i inspiracją do codziennej modlitwy różańcowej. To duża dawka dobrej i ciekawej historii, ale także potężny zastrzyk nadziei na to, że człowiek, który kocha Boga i Maryję NIGDY NIE JEST SAM.
***
Modlitwa do Matki Bożej Różańcowej (o umiłowanie modlitwy różańcowej i jej praktykowanie)

Maryjo Dziewico, pomóż mi tak ukochać modlitwę różańcową, bym jej nigdy nie zaniedbał, by się stała moją codzienną potrzebą. Niech ta ewangeliczna modlitwa stanie się coraz silniejszą więzią, łączącą mnie z Jezusem i z Tobą, hołdem dziecięcej pobożności i miłości, umocnieniem i zachętą do radosnego i sumiennego wypełniania obowiązków w naśladowaniu Ciebie i Twego Syna.

Spraw, aby rozważanie Tajemnic Waszego życia wprowadzało mnie w duchowe głębie, gdzie rozum, wola i uczucia pozwalają ogarnąć się i przeniknąć sprawami Bożymi. W świetle świętych Tajemnic Różańcowych ukazuj mi Matko powagę życia ziemskiego, które przygotowuje mi los wieczny, więc powinno być godne, czyste i szlachetne.

Przez Tajemnice Różańcowe pouczaj mnie, że cierpienie pokornie przyjęte i ofiarowane Ojcu, przynosi wielkie owoce zbawcze, że przetrwanie z Jezusem na Kalwarii doświadczenia otwiera przede mną blask zmartwychwstania na wieczne szczęście z Nim, tam nie będzie już łez, lecz nieustanne dziękczynienie za łaski, które z cierpienia Bóg wydobył dla mnie i dla braci moich w Chrystusie. Królowo Różańca świętego, módl się o zbawienie wszystkich ludzi !!! Amen.

Oprac. Malwina Szymańska