Nauka przyszłości na Mazowszu. Pierwsi absolwenci odebrali dyplomy

Jak nowocześnie zarządzać placówką oświatową czy rozwijać pasje i zainteresowania uczniów w cyfrowym świecie? Zakończyła się pierwsza edycja programu edukacyjnego „Mazowsze dla Oświaty”, realizowanego przez Uniwersytet Warszawski i samorząd województwa. Przez dwa semestry nauczyciele z Mazowsza uczestniczyli w bezpłatnych zajęciach na studiach podyplomowych, dzięki którym mogli podnieść kompetencje związane z nauczaniem zdalnym.

Studia podyplomowe były realizowane na Wydziale Zarządzania UW, Wydziale Polonistyki UW we współpracy z Wydziałem Pedagogicznym UW.

– Sytuacja pandemiczna zmieniła wiele w podejściu do nauczania w szkole i kształcenia na uczelniach. Przede wszystkim realne stało się to, co kiedyś było trudne do wyobrażenia – praca i nauka w trybie zdalnym lub hybrydowym. Wykorzystanie nowych narzędzi w nauczaniu zrodziło nowe wyzwania, takie jak np. konieczność wzmacniania kompetencji cyfrowych.  Program edukacyjny „Mazowsze dla Oświaty” to odpowiedź na te wyzwania i potrzeby. W trakcie trwania programu dzieliliśmy się z nauczycielami i dyrektorami placówek oświatowych doświadczeniem, które zdobyliśmy na UW. W ten sposób wspólnie możemy przyczyniać się do podnoszenia jakości edukacji – podkreśla prof. Alojzy Z. Nowak, Rektor UW.

Zajęcia trwały dwa semestry i rozpoczęły się w marcu tego roku. 120 nauczycieli z Mazowsza odebrało wówczas „Indeksy Samorządowe” z rąk rektora Uniwersytetu Warszawskiego i marszałka województwa.

Jak mówi marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik, „Mazowsze dla oświaty” to działanie pilotażowe, które samorząd Mazowsza chce w przyszłości kontynuować i rozbudować. Chodzi nie tylko o studia podyplomowe, ale także wyposażenie placówek edukacyjnych.

– Oprócz sfinansowania studiów dla 120 osób z województwa, wyposażyliśmy w nowoczesne laboratoria dwie szkoły samorządowe na Mazowszu: Zespół Szkół Drzewnych i Leśnych w Garbatce-Letnisku oraz Zespół Szkół nr 3 im. Jana Kochanowskiego w Wyszkowie  – zaznacza marszałek.

Jak wyglądały pilotażowe studia?

Dyrektorzy i nauczyciele podczas zajęć mieli możliwość podnoszenia kwalifikacji, kształcąc się na dwóch podyplomowych kierunkach. Pierwszy to „Skuteczne zarządzanie współczesną jednostką oświatową”, którego program obejmował m.in. prawne aspekty pracy zdalnej w szkole, efektywnej komunikacji, kompetencji cyfrowych, zarządzania jednostką i zespołem. Drugi – „Szkoła wobec nowych wyzwań – perspektywa nauczyciela” dotyczył m.in. takich zagadnień, jak: kompetencje medialne uczniów, bezpieczeństwo i ochrona danych osobowych w zdalnym nauczaniu, budowanie zaangażowania uczniów oraz narzędzia do tworzenia treści cyfrowych dla uczniów.

– Świat dziś pędzi, technologia wciąż się zmienia, dlatego połączenie teorii z praktyką to duże wyzwanie dla szkół, nie tylko na Mazowszu. Stąd duży nacisk na wprowadzanie innowacyjnych metod nauczania. Naszym pragnieniem jest wyposażenie w nowatorskie pracownie większości szkół w naszym województwie – deklaruje Elżbieta Lanc, członkini zarządu województwa mazowieckiego.

Uczestnikami studiów było 60 dyrektorów (lub zastępców dyrektorów) oraz 60 nauczycieli i pedagogów ze szkół, dla których organem prowadzącym jest powiat lub miasto na prawach powiatu, a także ze szkół, dla których organem prowadzącym jest samorząd województwa mazowieckiego.

Pierwsi absolwenci z dyplomami

Uroczyste zakończenie pierwszej edycji programu odbyło się 7 grudnia w Starej Bibliotece na kampusie UW przy Krakowskim Przedmieściu. W spotkaniu wzięli udział m.in. Rektor UW: prof. Alojzy Z. Nowak, marszałek województwa Adam Struzik, członkini zarządu województwa Elżbieta Lanc, przedstawiciele samorządu województwa, miasta st. Warszawy i powiatów województwa mazowieckiego oraz uczestnicy projektu – dyrektorzy szkół i nauczyciele z województwa mazowieckiego.

Podczas wydarzenia Rektor UW oraz Marszałek Województwa Mazowieckiego mieli okazję przeprowadzić dwa eksperymenty laboratoryjne, w których wzięli także udział absolwenci studiów podyplomowych.

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego