Najnowszy nr Rycerza Młodych

Polecamy gorąco najnowszy nr „Rycerza Młodych”. Temat przewodni na styczeń i luty brzmi: „Chleb ludzkie serce krzepi.”

Słowo od redaktora naczelnego:

IDŹ DO KOŚCIOŁA

Chodzisz do kościoła? – czasem zapyta ksiądz na spowiedzi, a czasem ktoś inny. Jednak odpowiedź na to pytanie nie może być prosta. Musi zawierać dopowiedzenie: dlaczego chodzisz lub nie chodzisz do kościoła? Nie chodzi bowiem o samo fizyczne przyjście do budynku lub nieraz przed budynek świątyni, ale o wzięcie udziału we Mszy świętej, a jeszcze dokładniej o uczestniczenie w Eucharystii, aktywne, uważne i świadome przeżywanie tego, co widzę i słyszę, będąc blisko ołtarza, aby odpowiednio przygotować ciało i duszę na przyjęcie zbawczego Pokarmu w Komunii świętej.

W ostatnim czasie to dosłowne przyjście na Eucharystię wcale nie było takie proste, łatwe i pozbawione lęku. Nieraz wymagało wiary, świadomości tego, co się robi, jak też ufności, że to Bóg jest Panem życia i śmierci. Czy rzeczywiście „my nie możemy żyć bez Eucharystii”, jak chrześcijanie pierwszych wieków, którzy za uczestniczenie w eucharystycznym zgromadzeniu byli skazywani na śmierć?

Mam nadzieję, że kolejny rok z „Rycerzem Młodych”, w którym znajdziemy tematy i świadectwa, związane z rozumieniem i przeżywaniem celebracji eucharystycznej, pomoże odkryć na nowo dar Eucharystii i wzbudzi mocne pragnienie jej przyjmowania, uczestniczenia w niej mimo wszystko, z odwagą i pełnym wdzięczności świadectwem, dawanym szczególnie tym, którzy ze zdziwieniem będą spoglądać na nas, jak promienie łaski rozświetlają naszą duszę, przepełnioną obecnością Żywego Pana, Chleba Życia.

Piotr Maria Lenart, franciszkanin,
wiceprezes narodowy MI, redaktor naczelny

Informacja o prenumeracie: TUTAJ


Przeczytaj także:
Rycerz Niepokalanej
Mały Rycerzyk Niepokalanej