Muzeum Niepodległości nagrodzone

Muzeum Niepodległości w Warszawie znalazło się wśród wyróżnionych XXIX edycji ogólnopolskiego Konkursu o Nagrodę i Medal Zygmunta Glogera w kategorii działalność muzealna i wydawnicza. Nagrodę odebrał dyrektor muzeum Tadeusz Skoczek.

– W kuluarach często odpowiadałem na pytania, jak możliwa jest taka działalność niewielkiej placówki samorządowej. Nasze sukcesy i nagrody są wynikiem wieloletniej konsekwentnej pracy załogi. Możliwe dzięki mecenatowi Samorządu Województwa Mazowieckiego – podkreśla dyrektor Skoczek.

Co warto podkreślić, w ubiegłym roku podobne wyróżnienie odebrała Joanna Gierczyńska za działalność Muzeum Więzienia Pawiak, Oddziału Muzeum Niepodległości.

Historia Muzeum Niepodległości

Muzeum Niepodległości w Warszawie jest placówką, dla której organem prowadzącym jest Samorząd Województwa Mazowieckiego. Instytucja powstała 30 stycznia 1990 r. jako Muzeum Historii Polskich Ruchów Niepodległościowych i Społecznych. Główna siedziba placówki została ustanowiona przez Ministerstwo Kultury i Sztuki w Pałacu Przebendowskich/Radziwiłłów. Muzeum Niepodległości objęło też dwa oddziały: Muzeum X Pawilonu C.W. oraz Muzeum Więzienia Pawiak. W 1992 r. Muzeum Niepodległości uzyskało status Narodowej Instytucji Kultury. Od 1994 r. placówka wydaje własny periodyk – czasopismo muzealno-historyczne „Niepodległość i Pamięć”.

Nagroda Glogera

Przyznawana za szczególne zasługi w badaniu, ochronie i rozwoju kultury polskiej. Otrzymują ją badacze, animatorzy kultury, którzy, podobnie jak Zygmunt Gloger gromadzą, chronią i przekazują wiedzę o kulturze regionu z myślą o przyszłych pokoleniach. Nagroda została ustanowiona w 1983 r. Konkurs organizuje Społeczne Stowarzyszenie Prasoznawcze im. Stanisława Zagórskiego „Stopka”, przy współpracy z Narodowym Centrum Kultury, Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Urzędem Miejskim w Łomży i Urzędem Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w Białymstoku.

Samorząd Województwa Mazowieckiego