„Muszę być świętym jak największym” – nowa książka o św. Maksymilianie

Zapraszamy do zapoznania się z kolejną pozycją, wpisującą się w jubileusz 125-lecia urodzin św. Maksymiliana Marii Kolbe, wydaną przez franciszkańskie wydawnictwo „Bratni Zew.”

Jerzy Szyran OFMConv
„Muszę być świętym jak największym.
Model doskonałości według Regulaminu życia św. Maksymiliana Marii Kolbego.”

Regulamentum vitae (Regulamin życia) został napisany przez ojca Kolbego podczas ćwiczeń duchowych, które w lutym 1920 r. odprawiał jako młody kapłan. Choć tekst powstał sto lat temu, nic nie stracił na swej aktualności. Być świętym jak największym jest próbą ponownego odczytania zasad życia duchowego ojca Kolbego w kontekście człowieka XXI wieku; bez skupiania się na retrospektywnym oglądzie reguł życia tamtego Maksymiliana, ale odnosząc je do czasów współczesnych. Odczytanie Regulamentum vitae w perspektywie współczesnej myśli teologicznej i duchowości XXI wieku pozwala spojrzeć na te zasady jako na wciąż godne zaangażowania i prowadzenia do swego życia, by podążać za Niepokalaną i Jej wiernym rycerzem.

Jerzy Szyran OFMConv – ur. w 1968 w Pabianicach – franciszkanin, doktor teologii. Jest wykładowcą teologii moralnej, cenzorem kościelnym książek i treści religijnych, redaktorem naczelnym rocznika teologicznego „Lignum Vitae”, członkiem Stowarzyszenia Teologów Moralistów w Polsce. Jest autorem wielu publikacji naukowych i popularyzatorskich z zakresu teologii moralnej. Prowadzi stronę internetową szyran.franciszkanie.pl. Laureat nagrody Pro Redemptione.