„Możesz mnie zawsze prosić, a wysłucham Cię” – święto św. Andrzeja Boboli, 16 maja

Andrzej Bobola urodził się w roku 1591 w województwie sandomierskim. Wstąpił do Towarzystwa Jezusowego w roku 1611. Wyświęcony na kapłana w roku 1622, pełnił najpierw obowiązki kaznodziei i moderatora Sodalicji Mariańskiej w Wilnie. Zostawszy misjonarzem wędrownym, od roku 1636 utwierdzał w wierze katolickiej liczne rzesze wiernych w trudnych dla Kościoła czasach. Zginął śmiercią męczeńską w Janowie na Polesiu w roku 1657, zamęczony z nienawiści do religii katolickiej. Został kanonizowany w roku 1938. Jego ciało spoczywa w kościele jezuitów w Warszawie /za: brewiarz.pl/

  • W trakcie jednej z mistycznych wizji współczesna polska mistyczka Fulla Horak ujrzała św. Andrzeja Bobolę, który jej powiedział: „Będę wam pomagał… Mogę być bardzo pomocny w zażegnywaniu wielkich katastrof. Mogę nieść ulgę w cierpieniu… Możesz mnie zawsze prosić, a wysłucham Cię”.
  • Św. Andrzej Bobola 16 maja 1987 roku, podczas objawienia w Strachocinie powiedział ks. Józefowi Niżnikowi: „ZACZNIJCIE MNIE CZCIĆ”.
  • Podobno żaden z jezuitów, który zginął jako męczennik za Kościół nie doświadczył takich okrutnych cierpień i takiego męczeństwa, jak św. Andrzej Bobola… Przypadek jego szczątków do dzisiaj uznawany jest przez badaczy fenomenu „niezniszczalnych” (tych, których ciało się nie rozłożyło) za jeden z najbardziej zdumiewających…
  • Przed śmiercią był przypalany, duszony, częściowo odarty ze skóry. Mimo to ciało św. Andrzeja Boboli nie rozłożyło się, choć – jak mówią uczeni – po torturach, jakim zostało poddane, powinno rozłożyć się szybciej niż ciało przeciętnego śmiertelnika…
  • Jego ciało wywiezione przez władze bolszewickie, było jednym z eksponatów w Muzeum Ateizmu w Moskwie. Szybko jednak zostało usunięte – skutek, jaki wywierało na zwiedzających, był bowiem inny od zamierzonego przez organizatorów wystawy…
    /Oprac.: na podstawie książki Aleksandry Polewskiej „Wielkie Relikwie Chrześcijaństwa.”/
  • Zachowane w całości relikwie Męczennika spoczywają w sanktuarium św. Andrzeja Boboli na warszawskim Mokotowie. Sanktuarium ma charakter narodowy.

Więcej na temat św. Andrzej Boboli, jego niezwykłego życia i relikwii orędownika Polski: TUTAJ

Modlitwa za Ojczyznę
Święty Andrzeju, Patronie trudnych czasów! Ty krzepiłeś Polaków w czasach wszelkiego zagrożenia. Oddajemy się Tobie w opiekę. Pomagaj nam wytrwać pośród wszystkich doświadczeń osobistych i społecznych. Wyjednaj nam łaskę Bożego pokoju i jedności, byśmy z rozwagą i ewangeliczną roztropnością umieli dostrzegać i oceniać sprawy własne i sprawy Narodu w świetle Ewangelii Chrystusa. Uproś nam odwagę działania, byśmy nie trwali w bezradności wobec zła, które nie ustaje. Niech nas napełnia Boża radość, gdy zwyciężamy albo ponosimy porażki. Święty Andrzeju Bobolo, oręduj za nami u Pana. Amen.

Modlitwa do św. Andrzeja Boboli. Wielkiego orędownika Polski
Wielki Sługo Boży, a nieustraszony Męczenniku za sprawę zjednoczenia Kościołów na naszej polskiej ziemi, Andrzeju Bobolo, którego Namiestnik Chrystusowy ozdobił aureolą Świętych, wejrzyj z tronu niebieskiej chwały na Twoją ukochaną Polskę, której niegdyś przepowiedziałeś zmartwychwstanie i zjednoczenie. Niech za Twą przyczyną zapanuje w niej zgoda wszystkich stanów, poszanowanie władzy, miłość prawdziwa Chrystusa-Króla i Najświętszej Panny, naszych ziem Królowej. Niech duch nauki katolickiego Kościoła przepoi wszystkie dziedziny naszego życia polskiego, życia jednostkowego, rodzinnego i państwowego. Niech odrodzona Polska, której obiecałeś być szczególniejszym Patronem, wytrwa wiernie przy Chrystusie i Jego Kościele, i niech się stanie narodom przewodniczką na drodze powrotnej do Boga. Amen.


Wiecej na temat św. Andrzej Boboli, jego niezwykłego życia i relikwii orędownika Polski: TUTAJ