Modlitwa przed Najświętszym Sakramentem

Kaplica Wieczystej Adoracji w Niepokalanowie to miejsce, które odwiedzają liczni pielgrzymi. Zachęcamy, by modląc się tu, odmówić modlitwę przekazaną  pastuszkom w Fatimie. 

Dwa lata przed objawieniami Matki Bożej w Fatimie, Anioł przykazał dzieciom, aby przed Najświętszym Sakramentem zadośćuczyniły za grzechy świata. Nauczył ich następującej modlitwy:

„O Boże mój, wierzę w Ciebie, uwielbiam Ciebie, ufam Tobie i miłuję Ciebie. Proszę Cię o przebaczenie dla tych, którzy w Ciebie nie wierzą, Ciebie nie uwielbiają, Tobie nie ufają i Ciebie nie miłują.

Trójco Przenajświętsza, Ojcze, Synu i Duchu Święty. W najgłębszej pokorze cześć Ci oddaję i ofiarowuję Ci Przenajdroższe Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo Jezusa Chrystusa obecnego we wszystkich tabernakulach świata, jako wynagrodzenie za zniewagi, świętokradztwa i obojętność, którymi jest On obrażany.

Przez nieskończone zasługi Jego Najświętszego Serca i przez przyczynę Niepokalanego Serca Maryi proszę Cię o łaskę nawrócenia biednych grzeszników”.
***
Przypominamy, na kanale YT prowadzona jest nieustanna transmisja z Kaplicy Wieczystej Adoracji w Niepokalanowie. Dzięki temu można także w domu adorować Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie.