Modlitwa o wypełnienie woli Bożej

Nie zawsze zgadzamy się z Wolą Bożą, ale głęboko w sercu czujemy, że to właśnie BOŻY PLAN JEST DLA NAS NAJLEPSZY. Dziś, w Uroczystość Zwiastowania Pańskiego, kiedy wspominamy posłuszeństwo Maryi, kiedy powiedziała «Oto ja służebnica Pańska. Niech mi się stanie według twego słowa», módlmy się o wypełnienie woli Bożej w naszym życiu. Uwierzmy, że tylko wtedy, gdy będziemy współpracować z Bogiem, będziemy naprawdę szczęśliwi.

Modlitwa o wypełnienie woli Bożej

Obdarz mnie Twoją łaską,
łaskawy Jezu, aby była ze mną
i pozostawała we mnie aż do końca.

Daj, abym zawsze pragnął i chciał
tylko tego co Tobie odpowiada
i co Tobie miłe. Niech Twoja wola
będzie moją, a moja niech zawsze podąża
za Twoją i z nią współbrzmi najlepiej.
Niechaj chcę tego, co i Ty, i tego samego
nie chcę, abym nawet nie potrafił chcieć
albo nie chcieć inaczej, niż Ty chcesz,
czy nie chcesz.

Daj mi umrzeć dla wszystkiego,
co jest na świecie, znaleźć radość
w tym, aby być wzgardzonym dla Ciebie
i nie znanym za życia. Daj mi ponad
wszystko, co upragnione, spocząć
w Tobie i w Tobie ukoić serce.

Ty jesteś prawdziwy pokój serca,
Tyś jedyne odpocznienie; poza Tobą
wszystko jest trudne i niespokojne.
W tym pokoju, tylko w nim,
a więc w Tobie jedynym,
najwyższym i wiekuistym
dobru, nie zasnę i odpocznę.

Amen.