„Moce nadŁódzkie”, czyli wsparcie dla chcących pomagać uchodźcom

Robert Baryła, członek Zarządu Województwa Łódzkiego, spotkał się dziś z przedstawicielami organizacji pozarządowych. Tematem konferencji online był nowy program pomocy stworzony przez samorząd województwa łódzkiego.

„Moce nadŁódzkie” to program skierowany do organizacji pozarządowych chcących pomagać obywatelom Ukrainy, którzy schronili się w naszym regionie przed wojną. Zarząd województwa wkrótce ogłosi nabór ofert w trybie pozakonkursowym. Pieniądze z programu będą mogły zostać przeznaczone na realizację działań dotyczących aktywizacji społecznej, integracji, wsparcia oraz poprawy sytuacji uchodźców, którzy przybyli do naszego regionu.

Zgłaszać będzie można projekty poświęcone m.in.: kulturze i sztuce, edukacji i oświacie, w tym nauce języka polskiego, polityce społecznej, ochronie i promocji zdrowia, kulturze fizycznej, ochronie i opiece nad zwierzętami, zatrudnieniu oraz podejmowaniu działalności gospodarczej.

W puli programu jest 1 milion złotych, a na poszczególne projekty będzie można otrzymać od 5 do 20 tys. zł.

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego