MKR-Modlitewne Koło Ratunkowe: Rekolekcje dla małżeństw

„Życie jest bardziej skomplikowane niż nam się wydaje i urodzenie syna, na którego czekaliśmy z miłością – wywołało wiele konfliktów między nami. Doprowadziło też do trwającego kilka lat kryzysu w naszym małżeństwie” – mówią państwo Maria i Witold Płotczykowie.

Sytuacja zmieniła się, gdy po wielu namowach znajomego kapłana, skorzystali z rekolekcji dla małżeństw. Od tego czasu pomagają innym małżonkom.

Dziś opowiedzą swoje świadectwo, a także zaproszą do udziału w rekolekcjach dla małżeństw. Rekolekcje odbędą się w kwietniu w Laskach k. Warszawy.

SŁUCHAJ: środa, 20 marca, 9.15