Miliony na kulturę fizyczną w Łódzkiem

Chcemy zachęcać seniorów do aktywności fizycznej, dlatego proponujemy im udział w programie „Łódzkie dla Seniorów Plus”, dzięki któremu będą mogli uczestniczyć w bezpłatnych zajęciach ruchowych organizowanych na terenie naszego województwa. Mamy też propozycje sportowe dla dzieci i młodzieży. Zarząd Województwa Łódzkiego właśnie przeznaczył na organizację zadań z zakresu kultury fizycznej aż 2,8 mln zł!

Decyzję w sprawie ogłoszenia 4 konkursów ofert na realizację zadań publicznych województwa łódzkiego z zakresu kultury fizycznej na lata 2022 – 2023 Zarząd WŁ podjął podczas ostatniego posiedzenia 6 lipca.

W ramach „Łódzkie dla Seniorów Plus” odbędzie się seminarium o zdrowiu i aktywności fizycznej osób starszych. Zaproszeni eksperci udzielą seniorom wskazówek, jak bezpiecznie trenować. Bezpłatne zajęcia ruchowe będą się odbywać 2 razy w tygodniu po 60 minut, w grupach 15-20-osobowych, w różnorodnych formach, dostosowanych do potrzeb i zainteresowania ćwiczących.

Projekt będzie realizowany od 1 września 2022 r. do 30 czerwca 2023 r. Kwota dofinansowania z budżetu województwa łódzkiego to 250 tys. zł.

Decyzją Zarządu WŁ kontynuowane będą też inne konkursy z zakresu kultury fizycznej, np. po raz dwunasty realizować będziemy program „Sport Szkolny”, w ramach którego organizowana będzie sportowa rywalizacja dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych (Igrzyska Dzieci, Igrzyska Młodzieży Szkolnej, Licealiada i udział reprezentantów środowiska szkolnego w zawodach wojewódzkich i ogólnopolskich). Na ten cel Zarząd przeznaczył 400 tys. zł.

Kolejny program to „Sport Akademicki w Województwie Łódzkim”, realizowany już po raz czternasty. To organizacja akademickiej rywalizacji sportowej na poziomie wojewódzkim oraz udział reprezentantów środowiska akademickiego Łódzkiego w zawodach wojewódzkich i ogólnopolskich. Koszty realizacji tego zadania to 100 tys. zł.

2 mln 50 tys. zł przeznaczył Zarząd na realizację projektu „Interdyscyplinarne szkolenie i współzawodnictwo sportowe”, w ramach którego chcemy organizować szkolenie i współzawodnictwo młodzieży uzdolnionej sportowo w województwie łódzkim. Projekt dedykowany jest dla kadr wojewódzkich w ramach ogólnopolskiego systemu sportu młodzieżowego.

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego