Międzyzakonne Fomum Apostolatów Biblijnych: 6-7 listopada 2021 roku

Międzyzakonne Forum Apostolatów Biblijnych
Wędrowanie z Biblią
Łódź 6-7 listopada 2021 r.

 Tak jak w całym Kościele, tak też wewnątrz wspólnot i grup osób konsekrowanych rozwinął się w tych latach bardziej żywy i bezpośredni kontakt ze Słowem Bożym. Należy tę drogę kontynuować i przemierzać z wciąż nową intensywnością. “Dlatego musicie – powiedział Papież [Jan Paweł II] – nieustannie rozważać Pismo Święte, a zwłaszcza Ewangelię, aby odcisnęły się w was rysy wcielonego Słowa”.
(Kongregacja Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego, Instrukcja Rozpocząć na nowo od Chrystusa 24)

Już od 25 lat odbywają się corocznie Warsztaty Biblijne z Pasjonistami. Jest to letnie spotkanie dla osób, które chcą lepiej poznać Pismo Święte, lepiej się nim modlić i doświadczyć wspólnoty skupionej wokół Chrystusa, który uczy swych uczniów, by posłać ich w świat. Organizują je zakonnicy ze Zgromadzenia Męki Jezusa Chrystusa (Pasjoniści), Bractwo Słowa Bożego i kompetentni wolontariusze. Odbywają się w różnych, ale zawsze ciekawych miejscach Polski. Nauka i modlitwa łączą się na nich z czynnym wypoczynkiem.

Z okazji jubileuszu Warsztatów Biblijnych z Pasjonistami ich Kapituła postanowiła zorganizować spotkanie osób, które w życiu zakonnym, czy szerzej konsekrowanym, podejmują różne formy apostolatu biblijnego. Stąd powstała idea zorganizowania Międzyzakonnego Forum Apostolatów Biblijnych „Wędrowanie z Biblią”. Do organizacji tego wydarzenia włączyła się Fundacja „Słowo Krzyża”, w ramach której działają Warsztaty i Bractwo Słowa Bożego współpracujące z Warsztatami od lat. Swym patronatem objęli Forum Catholic Biblical Federation, ks. abp Grzegorz Ryś, metropolita łódzki oraz prowincjał polskich pasjonistów o. Łukasz J. Andrzejewski CP.

Międzyzakonne Forum Apostolatów Biblijnych to spotkanie osób zakonnych i świeckich współpracujących z nimi w różnych formach apostolatu biblijnego na różnych poziomach: we wspólnotach zakonnych (lokalnych i ponadlokalnych), ruchach kościelnych, stowarzyszeniach, parafiach. Celem spotkania jest poszerzenie kompetencji uczestników oraz wymiana doświadczeń, zarówno pozytywnych, jak też i tych, które skończyły się niepowodzeniem. Pierwszy cel realizowany będzie poprzez wykłady kompetentnych prelegentów, drugi zaś przez tematyczne dyskusje panelowe. Zamiarem organizatorów jest, by w dłuższej perspektywie przysłużyć się poszerzeniu wiedzy i umiejętności uczestników forum w zakresie różnych form apostolatu biblijnego oraz ułatwić nawiązanie kontaktów międzyosobowych i międzyśrodowiskowych. Jeśli okaże się, że istnieje taka potrzeba, forum może stać się wydarzeniem powtarzalnym.

Ze względów logistycznych dysponujemy ograniczoną liczbą dostępnych miejsc. Zgłoszenia będą uwzględniane w kolejności napływania. Terminem ostatecznym składania kart uczestnictwa jest 15 października 2021 r.

ZGŁOSZENIA

Miejsce: Zespół Szkół Salezjańskich im. Ks. Jana Bosko w Łodzi, ul. Wodna 34, 90-046 Łódź

Termin: 6-7 listopada 2021

Zgłoszenia:

  • email: leszek.dembski@gmail.com (wydrukowane, wypełnione i podpisane dokumenty proszę przesłać jako załącznik)
  • pocztą na adres: Leszek Dembski, ul. Marcinkowskiego 25, 88-100 Inowrocław (dodatkowe informacje pod telefonem: 609 40 31 39).

Kartę zgłoszenia można pobrać ze strony: https://www.passio.info.pl/forum

Opłata za udział zależna od wybranych składników.

PROGRAM wydarzenia, dostępny poniżej.


Międzyzakonne Forum Apostolatów Biblijnych: Wędrowanie z Biblią, Łódź, 6-7 listopada 2021

Sobota, 6 listopada 2021

9:30-10:20      Rejestracja uczestników i bar kawowy

10:30-10:40    Powitanie uczestników: Kapituła Warsztatów Biblijnych z Pasjonistami

10:40-11:00    Otwarcie Forum: ks. prof. dr hab. Henryk Witczyk, przewodniczący SBP i Papieskiego Dzieła Biblijnego Jana Pawła II

11.00-13.30    Sesja I (przewodniczy o. Artur Kiliszek CP)

Zielone drzewo nad płynącą wodą. Kościół zanurzony w Biblii

„‘Moc i potęga Słowa’ (DV 21) w moich rękach”. Jak Kościół czci Pisma Boże? W czym przejawia się moc Słowa Bożego dziś? Jak na te pytania odpowiada teologia pół wieku po Soborze Watykańskim II?

11.00-12.00 wykład: p. dr hab. Monika Waluś, UKSW

12.00-12.20   przerwa kawowa

12.20-12.30   świadectwa (2 x 5 minut)

12.30-13.30    panel: ks. dr Adam Dynak (prowadzący).

13.30-15.00    Obiad i bar kawowy

15:00-17:30    Sesja II (przewodniczy p. Joanna Człapska)

Lectio Divina: osobiste ćwiczenie czy forma duszpasterska?

Lectio divina funkcjonująca w życiu monastycznym jako ćwiczenie osobiste jest dziś praktykowana we wspólnocie czy grupie. Co robić, by nie utracić jej charakteru i wymiaru duchowego?

15.00-16.00 wykład: o. dr hab. Waldemar Linke CP, profesor UKSW, Droga do Lectio divina poprzez krąg biblijny.

16.00-16.20    przerwa kawowa

16.20-16.30    świadectwa (2 x 5 minut)

16.30-17.30    panel: p. Leszek Dembski (prowadzący).

18:00-18:45    Kolacja

19:00-20:00     Eucharystia (przewodniczenie i homilia: ks. abp Grzegorz Ryś, metropolita łódzki)

20:30-22:00    25 lat Warsztatów Biblijnych z Pasjonistami – spotkanie jubileuszowe

Niedziela, 7 listopada 2021

8:30-9:15        Śniadanie

9:30-12:00      Sesja III (przewodniczy s. Joanna E. Koszałka FMA)

Biblia w mediach, Biblia w pandemii

Owce między wilkami (por. Mt 10,16 par.). Współczesne wynalazki w dziedzinie komunikacji, od których staliśmy się tak zależni w warunkach izolacji społecznej, mogą przyspieszać… niezrozumienie. Jak dobrze posługiwać się w apostolacie biblijnym środkami komunikacji społecznej i jak być obecnymi w kulturze, którą ze sobą niosą?

9.30-10.30      wykład: ks. Wojciech Turek SSP, 

10.30-10.50    przerwa kawowa

10.50-11.00    świadectwa (2 x 5 minut)

11.00-12.00    panel:  p. Agnieszka Milewska (prowadzący).

12:00-12:30    Podsumowanie i zamknięcie Forum: Kapituła Warsztatów Biblijnych z Pasjonistami

13.00-14.00    Eucharystia (przewodniczenie i homilia:  o. Łukasz J. Andrzejewski CP, prowincjał pasjonistów)

14:15-15:00    Obiad

15:00-15:30    Konferencja prasowa (o. Artur Kiliszek CP, p. Leszek Dembski, o. Waldemar Linke CP)