Międzynarodowy Konkurs Plastyczny „Papież Franciszek w oczach dzieci”

Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” w Turku serdecznie zaprasza przedszkolaków i uczniów z klas I – IV szkół podstawowych do udziału w Międzynarodowym Konkursie Plastycznym pt. „Papież Franciszek w oczach dzieci”.

Celem konkursu jest popularyzowanie postaci Papieża Franciszka wśród dzieci oraz motywowanie do pracy twórczej, rozwijanie wyobraźni artystycznej i zainteresowań w zakresie sztuk plastycznych.

Międzynarodowy Konkurs Plastyczny rozpoczął się 9 kwietnia 2018 roku, prace plastyczne należy przesyłać do 25 maja 2018 roku. Finał Konkursu odbędzie się 30 czerwca 208 roku w Kaliszu. Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody rzeczowe.

Więcej informacji: www.civitaschristianaturek.eu