Mazowsze wspiera OSP. 5 mln zł na remonty strażnic

Ponad 74 tys. Mazowszan to członkowie ochotniczych straży pożarnych, a co 12. z nich jest kobietą. Profesjonalni, dobrze przeszkoleni, zaangażowani, ale też coraz lepiej wyposażeni – tacy są mazowieccy strażacy. Z myślą o ich komforcie pracy, ale też bezpieczeństwie samorząd Mazowsza zdecydował o przeznaczeniu dodatkowych 5 mln zł na remonty strażnic OSP. Właśnie rusza nabór wniosków, który potrwa do 6 kwietnia.

Na Mazowszu jest blisko dwa tysiące jednostek OSP. Tylko w 2017 r. ochotnicze straże brały samodzielny udział w blisko 20 tys. zdarzeń, niosąc pomoc ludziom i ratując ich mienie. Druhowie z Mazowsza są świetnie przeszkoleni zarówno z zakresu ratownictwa drogowego, jak i medycznego. Ochotnicy są często pierwszymi, którzy przyjeżdżają na miejsca zdarzenia. Strażacy z Mazowsza dysponują coraz lepszym sprzętem strażackim, w tym nowoczesnymi samochodami ratowniczo-gaśniczymi. Jest to możliwe również dzięki środkom z budżetu województwa. Od lat samorząd Mazowsza wspiera ochotnicze straże pożarne. Tylko w ubiegłym roku na ten cel radni województwa przeznaczyli 4,6 mln zł.

Bardzo cenię pracę strażaków ochotników, ich zaangażowanie oraz profesjonalne podejście do służby. Dla mnie są to lokalni bohaterowie, na których można liczyć w trudnych momentach. Sam jestem druhem i wiem, że potrzeby OSP są duże. Dlatego od lat wspieramy strażaków, chociażby dofinansowujemy zakup samochodów pożarniczych czy specjalistycznego sprzętu. Tym razem środki z naszego budżetu przeznaczymy na remonty strażnic – mówi marszałek Adam Struzik.

Budynki strażnic OSP są często obiektami przestarzałymi, a utrzymanie starych i zniszczonych budynków wymaga dużych nakładów finansowych. Aby móc bezpiecznie przechowywać samochody pożarnicze i specjalistyczny sprzęt niezbędne są remonty. Mając na uwadze to, że samorządy lokalne i OSP często nie dysponują odpowiednimi środkami finansowanymi samorząd Mazowsza postanowił wesprzeć prace remontowych w strażnicach OSP, przeznaczając na ten cel 5 mln zł.

Wniosek o przyznanie pomocy finansowej może złożyć wójt, burmistrz lub prezydent miasta. Maksymalna kwota dofinansowania to 50 tys. zł. Samorząd gminy lub miasta może ubiegać się o wsparcie tylko dla jednej jednostki OSP.

Uzyskane środki można przeznaczyć na zakup materiałów budowlanych potrzebnych do wykonania prac remontowych, a także sfinansowanie kosztów pracy i niezbędnej dokumentacji. Co ważne uzyskane wsparcie powinno być wydane do końca tego roku. Szansę na środki mają tylko te jednostki, których strażnica jest własnością lub pozostaje w użytkowaniu wieczystym gminy lub miasta lub samej jednostki OSP.

Wnioski należy składać osobiście lub wysłać pocztą na adres Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa lub ul. Skoczylasa 4, 03-464 Warszawa, z dopiskiem: „Wniosek „MAZOWIECKIE STRAŻNICE OSP – 2018″. Ostateczny termin składania wniosków upływa 6 kwietnia br.

Szczegóły, w tym formularz zgłoszeniowy, na stronie www.mazovia.pl, w zakładce Bezpieczeństwo.

Tekst za: Samorząd Województwa Mazowieckiego