Mazowsze: Szukamy najlepszych kół gospodyń wiejskich!

Najlepsze i najaktywniejsze koła gospodyń wiejskich na Mazowszu poszukiwane. Samorząd województwa mazowieckiego i Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich organizują kolejną edycję konkursu „Koła Gospodyń Wiejskich – wyjątkowe miejsca, wyjątkowi ludzie”. W puli nagród aż 40 tys. zł. Nabór trwa do 31 sierpnia br.

Koła gospodyń wiejskich funkcjonują w Polsce bardzo długo i są już nieodłącznym elementem lokalnego krajobrazu. Dzięki ich aktywności są podtrzymywane regionalne tradycje i receptury. Koła gospodyń organizują także szereg imprez kulturalnych czy społecznych. Dlatego tak ważne jest ich docenianie.

Jest o co walczyć. Koło, które zdobędzie tytuł „Najlepszego KGW 2023”, otrzyma aż 10 tys. zł. Łączna pula nagród to 40 tys. zł. Przewidziane są również wyróżnienia. Aby wziąć udział w konkursie, należy do 31 sierpnia wysłać formularz zgłoszeniowy i dokumentację fotograficzną.

Do udziału w konkursie zachęca Janina Ewa Orzełowska, członkini zarządu województwa mazowieckiego. – Chcemy promować dobre praktyki, tak aby kola mogły się od siebie nawzajem uczyć i podpatrywać ciekawe pomysły i inicjatywy. Dlatego warto wysyłać zgłoszenie i pochwalić się swoją działalnością.

W konkursie jest oceniana działalność związana z rozwojem obszarów wiejskich w województwie mazowieckim. W szczególności komisja będzie zwracała uwagę na umiejętność wykorzystania innowacyjnych technologii, dóbr kultury i aktywizację społeczności lokalnych.

Informacje o konkursie znajdują się na stronie internetowej Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego