Mazowsze stawia na innowacje! Wybieramy najlepsze firmy i naukowców

Właśnie ruszyła IX edycja prestiżowego konkursu „Innowator Mazowsza”. Tytuł otrzymać mogą młode mazowieckie firmy nastawione na innowacje lub młodzi naukowcy z Mazowsza zajmujący się nowatorskimi rozwiązaniami. – To jeden ze sposobów na pogłębianie współpracy między sferami biznesu i nauki. Innowacyjne rozwiązania, których z roku na rok przybywa, pozytywnie wpływają na rozwój naszej gospodarki. Dzięki konkursowi mamy okazję przekonać się, jakie pomysły rodzą się w województwie – mówi marszałek Adam Struzik. Zgłoszenia można przesyłać do 25 września br.

Historia konkursu „Innowator Mazowsza” sięga 2008 r. Co roku samorząd województwa mazowieckiego nagradza przedsiębiorstwa oraz młodych naukowców, którzy w swojej pracy szukają innowacyjnych rozwiązań zarówno technologicznych, organizacyjnych, jak i marketingowych.

– Mazowsze to silny region, który stawia na innowacje i dąży do podniesienia konkurencyjności. Możemy to zrobić dzięki transferowi wiedzy z obszaru nauki do produkcji, przedsiębiorczości. Współpraca tych dwóch stref jest dla nas szczególnie ważna. Dużą rolę w tym procesie odgrywają młode firmy, młodzi ludzie, którzy zakładają własne przedsiębiorstwa, albo którzy komercjalizują swoje badania. Chcemy im pomóc, nagrodzić ich i wyróżnić, temu właśnie ma służyć konkurs Innowator Mazowsza – podkreśla marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik.

Jak co roku konkurs przeprowadzony zostanie w dwóch kategoriach: Młoda Innowacyjna Firma oraz Innowacyjny Młody Naukowiec. Na zwycięzców czekają nagrody. Przedsiębiorcy dostaną odpowiednio 25 tys. zł; 15 tys. zł; 10 tys. zł, a najlepsi naukowcy otrzymają 15 tys. zł; 12,5 tys. zł; 10 tys. zł (wszystkie kwoty są kwotami brutto).

Aby zgłosić się do konkursu trzeba spełnić określone kryteria. Przedsiębiorcy, którzy chcą wziąć w nim udział, muszą prowadzić na Mazowszu firmę z sektora małych i średnich przedsiębiorstw, ale funkcjonującą na rynku nie dłużej niż 10 lat. Oceniane będą nowoczesne rozwiązania stosowane w codziennej praktyce biznesowej, jednak nie wcześniej niż przed 2012 r.
Natomiast za innowacyjne rozwiązania w nauce nagradzani będą młodzi (do 39 lat) i kreatywni naukowcy z Mazowsza. Główne kryterium to zakończony przewód doktorski lub stopień doktora uzyskany w ciągu ostatnich 3 lat za pracę doktorską zawierającą innowacyjne oraz praktyczne rozwiązania.

Każdego roku firmy, które otrzymują nagrodę Innowatora, wybijają się z rynków lokalnych i zaczynają świetnie funkcjonować w krajowym, a nawet światowym biznesie. Wśród nich są takie firmy jak: Creotech Instruments S.A. (dawniej Creotech Sp. z o.o.); COGNITUM Sp. z o.o.; Qenergy Sp. z o.o; Beer Fingers Sp. z o.o.

Laureatem ubiegłorocznej edycji w kategorii Młoda Innowacyjna Firma została spółka GeniCore: za nową technologię – linię produktową PPC (Pulse Plasma Compaction). Tytuł Innowacyjnego Młodego Naukowca otrzymał dr inż. Tomasz Kamiński za rozprawę doktorską pt.. „Droplet microfluidics in biochemistry and in microbiology”.

Zgłoszenia przyjmowane będą do 25 września br. Wnioski należy składać osobiście bądź wysyłać pocztą na adres: Departament Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Al. Solidarności 61. 03-402 Warszawa, z dopiskiem „Innowator Mazowsza” – kategoria „Młoda Innowacyjna Firma” lub „Innowacyjny Młody Naukowiec”. Liczy się data wpłynięcia wniosku wraz ze wszystkimi niezbędnymi załącznikami.

Więcej szczegółowych informacji na stronie www.innowacyjni.mazovia.pl

Za: Biuro Prasowe UMWM