„Mazowsze” – rusza projekt NIEOGRANICZENI

We wtorek, 6 października o godz. 11.00 w siedzibie PZLPiT „Mazowsze” w Karolinie, w Otrębusach pod Warszawą zostanie zainaugurowany projekt „Nieograniczeni”, skierowany do osób z niepełnosprawnościami oraz wykluczonych społecznie. To cykl warsztatów oraz koncertów, w których wezmą udział niepełnosprawni. 6 października odbędą się warsztaty taneczne dla podopiecznych Warsztatów Terapii Zajęciowej, a także spektakl Romanca a la Kujawiak, dedykowany właśnie im, który będzie także dostępny online.


Projekt „Nieograniczeni” to kolejna odsłona szerokiej działalności zespołu „Mazowsze”. Tym razem postanowiliśmy za pośrednictwem Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej podjąć współpracę z osobami wykluczonymi z różnych przyczyn z życia społecznego, w tym osobami z niepełnosprawnościami. Chcemy by sztuka, jaką prezentuje „Mazowsze” przełamywała bariery. Chcemy dotrzeć do tych wszystkich, którzy do tej pory mieli trudności w korzystaniu z dóbr kultury.

„Nieograniczeni” to cykl wydarzeń edukacyjnych ukazujący piękno polskiego folkloru, które można postrzegać na różne sposoby, bez względu na indywidualne ograniczenia odbiorcy. Trzy spotkania cyklu odbędą się już w 2021 r. Na każdym zostanie zaprezentowany jeden z trzech spektakli edukacyjnych z repertuaru zespołu „Mazowsze”: „Magiczna podróż – Piękna nasza Polska cała”, „Fantazja polska – Polskie tańce narodowe”, „Romanca a la kujawiak” (także online). Każdemu widowisku towarzyszyć będą warsztaty dla osób wykluczonych z życia społecznego i kulturalnego, zwiedzanie siedziby zespołu „Mazowsze” i poznanie zespołu „od kulis” oraz zwiedzanie niedawno otwartego Centrum Folkloru Polskiego „Karolin”. Udostępniona będzie zakładka e-learningowa na stronie internetowej „Mazowsza”, specjalnie dedykowana osobom z dysfunkcjami.

Naszym priorytetem jest dostosowanie oferty koncertowo-warsztatowej do potrzeb i wymagań każdej z grup, która weźmie udział w projekcie. Staramy się odpowiadać na potrzeby osób z niepełnosprawnościami by mogli w maksymalnym stopniu skorzystać z kulturalnego dorobku naszego zespołu. Nasze doświadczenia pokazują, że osoby z niepełnosprawnościami, czy wykluczone społecznie to niezwykle wrażliwi na piękno ludzie, doceniający każdą formę kultury dostępnej dla nich. Z tym większą radością artyści zespołu „Mazowsze” zaprezentują przed nimi swoje umiejętności sceniczne.