Mazowsze: Nagrody za bezinteresowną pomoc wręczone!

Podczas gali, która odbyła się w Warszawskiej Operze Kameralnej, poznaliśmy laureatów XII edycji konkursu Mazowieckie Barwy Wolontariatu. Najaktywniejsi wolontariusze z Mazowsza odebrali nagrody z rąk radnych województwa Piotra Kandyby i Konrada Wojnarowskiego.

Spośród ponad stu kandydatur Kapituła konkursowa wyłoniła zwycięzców w pięciu kategoriach: indywidualny wolontariusz, wolontariat grupowy, szkolne/przedszkolne koło wolontariatu, wolontariat seniorów oraz w utworzonej w tym roku kategorii specjalnej – pomoc Ukrainie. Laureat ostatniej kategorii otrzymał 5 tys. zł, a dla pozostałych zwycięzców przewidziano nagrodę finansową w wysokości po 2 tys. zł. Wyróżnieni otrzymali zaś bilety i vouchery ufundowane przez mazowieckie instytucje kultury.

Wybierając zwycięzców, jury kierowało się takimi kryteriami jak: zaangażowanie, rezultaty, innowacyjność, skuteczność i partnerstwo w podejmowanych przez wolontariuszy działaniach i promocji wolontariatu.

Indywidualny wolontariusz

W tej kategorii zwyciężyła Monika Brzostowska działająca w Płockim Klubie Wolontariatu. Płocczanka zaangażowała się głównie w pomoc uchodźcom z Ukrainy. Jej empatia oraz znajomość języka angielskiego i rosyjskiego ułatwiły kontakt z osobami uciekającymi przed wojną. Przyznano też dwa wyróżnienia, które otrzymały Rena Banachowicz z gminy Piaseczno i Dorota Koper z Warszawy.

Wolontariat grupowy

Nagrodę w kategorii wolontariat grupowy zdobył 12-osobowy Obywatelski Konwój Humanitarny Przasnysz. W swoim mieście grupa jest znana z tego, że zbudowała dom dla kobiety i jej niepełnospraw­nej córki, kiedy okazało się, że drewniany budynek, w którym mieszkały, może się zawalić. Wolontariusze z Przasnysza nie pozostali też obojętni na los naszych wschodnich sąsiadów. Po wybuchu wojny przasnyszanie udali się na granicę polsko-ukraińską, by pomagać uchodźcom.

Szkolne/przedszkolne koło wolontariatu

Laureatem w kategorii szkolne/przedszkolne koło wolontariatu została Szkolna Rada Wolontariatu działająca w Szkole Podstawowej im. S. Konarskiego w Raciążu. Tworzą ją uczniowie, którzy chętnie angażują się w działania charytatywne i ekologiczne, a także wspierają osoby dotknięte wojną w Ukrainie.

O tym, że wybór laureatów w tej kategorii był trudny, świadczy fakt, że przyznano aż cztery wyróżnienia. Otrzymały je: Szkolny Klub Wolontariatu „oSTOja” działający w Społecznej Szkole Podstawowej nr 10 im. kard. S. Wyszyńskiego w Warszawie, wolontariat w Szkole Podstawowej nr 4 w Zielonce, Przedszkolne Koło Wolontariatu w Miejskim Przedszkolu nr 2 w Sokołowie Podlaskim oraz wolontariat w Szkole Podstawowej nr 368 im. Polskich Olimpijczyków w War­szawie.

Wolontariat seniorów

W kategorii wolontariat seniorów nagrodę przyznano Zofii Klejny, emerytowanej wolontariuszce z Fundacji Ronalda McDonalda. Seniorka jest honorowym dawcą krwi, należy też do wolon­tariuszy DKMS. Pani Zofia współpracowała z osobami ze spektrum autyzmu.

Wyróżnienie otrzymał Miłosz Rogalski, student, który pomaga se­niorom skupionym w Centrum Aktywności Międzypokoleniowej „Nowolipie” w Warszawie. Podczas pandemii dostarczał osobom starszym posiłki, a na co dzień pomaga seniorom obsługiwać smartfony i laptopy. Drugie wyróżnienie zdobyła grupa wolontariuszy Zielonkowianie 60+/-.

Pomoc Ukrainie

W kategorii specjalnej, którą ustanowiono w tym roku, nagrodę zdobyła Ochotnicza Straż Pożarna w Kownaciskach. Tuż po wybuchu wojny druhowie ogłosili zbiórkę żywności i artykułów pierwszej potrzeby. Początkowo strażacy pomagali osobom, które znalazły schronienie w Kownaciskach, a potem pojechali do Ukrainy i przekazali druhom z rejonu lwowskiego m.in. samochód strażacki marki Mercedes-Benz, sprzęt do ratownictwa tech­nicznego, mundury, a także zabawki, pościel, koce i kosmetyki dla dzieci.

Przyznano też dwa wyróżnienia. Pierwsze trafiło do Fundacji Wiewiórki Julii, która jako jedyna organizacja pozarządowa w Polsce realizowała projekt pomocy stomatologicznej skierowanej do dzieci uciekających przed wojną w Ukrainie. Drugie otrzymał ZHP Hufiec Pruszków im. Andrzeja Romockiego „Morro”.

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego