Mazowsze: które sołectwo zdobędzie tytuł najaktywniejszego? Czekamy na zgłoszenia!

Ruszył konkurs „Najaktywniejsze sołectwo Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich – Sukcesy widać po sąsiedzku”. Na zwycięzców czekają nagrody pieniężne o łącznej wartości 40 tys. zł. Nabór trwa do 27 maja br.!

Blisko 7,3 tys. mazowieckich sołectw może powalczyć w tym roku o tytuł najaktywniejszego. Konkurs jest realizowany już po raz szósty i, jak podkreśla marszałek Adam Struzik, cieszy się coraz większą popularnością.

– Do pierwszej edycji w 2017 roku zgłosiło się 17 sołectw, a w ubiegłym roku zgłoszeń było niemal dwa razy więcej, bo aż 30. Mimo, że są to najmniejsze wspólnoty lokalne, to niejednokrotnie udowadniają, że potrafią realizować duże projekty. Nagrody trafią do sołectw, których sołtysi i mieszkańcy wykazują się szczególną aktywnością i pomysłowością w swojej codziennej działalności i co roku rzeczywiście udowadniają, że potrafią wziąć sprawy w swoje ręce – dodaje marszałek, który tradycyjnie objął konkurs swoim patronatem.

W ubiegłym roku pierwsze miejsce zdobyło sołectwo Nowy Duninów w powiecie płockim. Przyznano w sumie 5 miejsc, na kolejnych uplasowały się sołectwa: Laski (pow. warszawski zachodni), Myszadła (pow. wołomiński), Gnaty (pow. ostrołęcki) i Ruszkowo (pow. nowodworski). 11 sołectw otrzymało wyróżnienia.

 

Czekają atrakcyjne nagrody!

W puli nagród jest w sumie 40 tys. zł. Za pierwsze miejsce sołectwo może otrzymać do 15 tys. zł, za drugie – do 10 tys. zł, za trzecie do 7,5 tys. zł. Przewidziane są także wyróżnienia w kwocie 1 tys. zł. Komisja konkursowa może dokonać innego podziału nagród oraz rozszerzyć ich skalę do pięciu miejsc. Jak zaznacza członek zarządu województwa mazowieckiego, Janina Ewa Orzełowska dla laureatów to nie tylko nagrody pieniężne, ale również szansa, aby wypromować swoją działalność.

– Na Mazowszu jest wiele sołectw, ale tytułem tego najaktywniejszego mogą pochwalić się tylko nieliczni. Dają oni dobry przykład zaangażowania i pracy na rzecz mieszkańców, dlatego gorąco zachęcam do udziału w konkursie. Warto pochwalić się osiągnięciami – dodaje.

 

Jakie warunki trzeba spełnić?

Osiągnięcia, inicjatywy czy zrealizowane przez sołectwo inwestycje oraz umiejętne wykorzystanie funduszy np. z programu wsparcia Mazowsze dla Sołectw należy udokumentować w postaci kronik, sprawozdań, relacji w mediach i dokumentacji fotograficznej. Zgłoszeń dokonują wójtowie, którzy mogą zgłosić jedno sołectwo na gminę. Konkurs zostanie przeprowadzony w jednym etapie. Radny Leszek Przybytniak, przewodniczący Komisji Rolnictwa i Terenów Wiejskich przekonuje, że sołectwa pełnią coraz większą rolę w życiu mieszkańców, dbając o swoje małe wspólnoty.

– Program „Mazowsze dla Sołectw” i inne instrumenty finansowe proponowane przez gminy, powiaty i samorząd województwa mazowieckiego przekładają się na realną aktywność, pomysłowość i pracowitość sołectw, sołtysów i rad sołeckich. Z roku na rok widać coraz więcej sukcesów – dodaje.

 

Jak i do kiedy się zgłosić?

Formularze zgłoszeniowe wraz z dodatkowymi dokumentami należy wysłać pocztą elektroniczną (na adres ksow@mazovia.pl), pocztą, kurierem lub dostarczyć osobiście na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, ul. Skoczylasa 4, 03-469 Warszawa, z dopiskiem na kopercie „Najaktywniejsze sołectwo Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich – Sukcesy widać po sąsiedzku”. Regulamin, szczegóły konkursu i dokumenty do pobrania znajdują się na stronie mazowieckie.ksow.pl

Termin składania zgłoszeń mija 27 maja br. O tym, które mazowieckie sołectwa okażą się tymi najaktywniejszymi, przekonamy się do końca września.

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego