Mazowsze: Konkurs dla opiekunów stypendystów

Nauka się opłaca. Młodzi i zdolni ponownie mogą liczyć na stypendia, dzięki wsparciu samorządu województwa mazowieckiego. – Warto pamiętać, że sukces ucznia to również sukces nauczyciela – podkreśla marszałek Adam Struzik. W tym roku po raz pierwszy organizowany jest także konkurs dla opiekunów mazowieckich stypendystów. Nabór wniosków potrwa od 2 do 13 lipca.

Konkurs „Opiekun stypendysty Roku 2017/2018” skierowany jest do nauczycieli, pedagogów szkolnych oraz doradców zawodowych, którzy sprawowali opiekę dydaktyczną nad stypendystami realizującymi projekty edukacyjne w roku szkolnym 2017/2018: „Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych – najlepsza inwestycja w człowieka” oraz „Mazowsze – stypendia dla uczniów szkół zawodowych”.

– Edukacja niezmiennie pozostaje naszym priorytetem. Jako samorząd województwa do tej pory wydaliśmy niemal 30 mln zł na młodych i zdolnych mieszkańców Mazowsza. Ich talenty, pracowitość oraz wytrwałość w rozwoju swoich pasji i zainteresowań są tym, w co zawsze warto inwestować – przypomina marszałek Adam Struzik. – Aby efekty były jeszcze lepsze, w tym roku postanowiliśmy ogłosić dodatkowy konkurs dla nauczycieli, doceniając ich wiedzę, dotychczasowe zaangażowanie i kreatywność. Na nagrody finansowe mogą liczyć ci pedagodzy bądż opiekunowie, którzy wykazali się oryginalnością w toku współpracy ze stypedystami. Dodatkową nagrodą z pewnością będzie satysfakcja z osiągnięć stypendystów.

W konkursie wyróżnionych zostanie 36 nauczycieli, którzy opiekowali się stypendystami uczącymi się w szkołach gimnazjalnych oraz ogólnokształcących (18 opiekunów), a także pracowali z młodzieżą w szkołach zawodowych (18 opiekunów). Laureaci będą wyłonieni w ramach rejonów, odpowiadających zasięgowi terytorialnemu wydziałów Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli (ciechanowskiego, ostrołęckiego, płockiego, radomskiego, siedleckiego i warszawskiego). Najlepsi mają szansę na nagrody pieniężne (2 tys. zł brutto każda). Przewidziano również wyróżnienia dla mazowieckich szkół, w których uczy się najwięcej uczniów-stypendystów programów wsparcia realizowanych przez samorząd Mazowsza.

– Mamy świadomość, że za osiągnięciami naszych stypendystów stoją nie tylko rodzice i szkoła, ale przede wszystkim nauczyciele-opiekunowie. Dodatkowa praca, zaangażowanie, pasja tych nauczycieli powodują, że uczniowie przygotowują doskonałe projekty i w realizacji tych doskonałych projektów znajdują wsparcie. Opiekunowie stypendysty to osoby mądre, fachowe, znacząco wpływające na rozwój ucznia. Pełnią rolę nie tylko nauczyciela, ale przede wszystkim doradcy. Dlatego też konkurs „Opiekun stypendysty Roku 2017/2018” jest bardzo ważny. To nasza odpowiedź na zaangażowanie i kreatywność mazowieckich nauczycieli. Chcemy ich wypromować i nagrodzić ich ciężką pracę. Zachęcam więc do udziału w tym konkursie – podkreśla Elżbieta Lanc, członek zarządu województwa mazowieckiego.

Warunkiem koniecznym do wzięcia udziału w konkursie jest posiadanie statusu opiekuna stypendysty w projektach stypendialnych w roku 2017/2018 oraz złożenie w terminie od 2 lipca do 13 lipca br. formularza konkursowego we właściwym miejscowo dla szkoły Wydziale MSCDN. Ponadto uprawnieni do udziału w konkursie są opiekunowie, których uczniowie zgłoszą sprawozdania końcowe z realizacji Indywidualnego planu rozwoju edukacyjnego ucznia za okres od 1 września 2017 r. do 30 czerwca 2018 r. Dokumenty wraz ze szczegółowymi informacjami są dostępne na stronach internetowych: http://www5.oeiizk.waw.pl/stypendiazawodowe oraz http://www5.oeiizk.waw.pl/stypendia, http://warszawa.mscdn.pl.

Prace konkursowe nauczycieli-opiekunów stypendystów powinny przedstawiać narzędzia, metody i formy pracy zastosowane przez nauczyciela przy współpracy z uczniem, które umożliwiły stypendystom realizację innowacyjnych, oryginalnych, badawczych projektów edukacyjnych i przyczyniły się do rozwoju ich kreatywności. Konkurs zostanie rozstrzygnięty do 31 sierpnia 2018 r.

Biuro Prasowe
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego