Mazowsze: coraz więcej kobiet w samorządach!

Na terenie województwa mazowieckiego znajdują się gminy i powiaty o jednym z najwyższych wskaźników feminizacji! To znaczy, że w samorządach rządzą kobiety! Na tle gmin wiejskich na szczególną uwagę zasługuje Garbatka-Letnisko, w której aż 83,3 proc. stanowisk w gminnych organach zajmują kobiety.

Na Mazowszu mieszka ponad 2,8 mln kobiet, co stanowi 52,2 proc. wszystkich mieszkańców naszego regionu! Najwięcej jest pań w wieku 35-39 lat, a średni wiek Mazowszanek to 42,9 lat. Kobiety dominują nad mężczyznami nie tylko liczebnie – statystyki pokazują, że panie są też lepiej wykształcone – 35,6 proc. z nich ma wykształcenie wyższe. To oznacza, że co trzecia kobieta może pochwalić się dyplomem ukończenia studiów wyższych! Dla porównania wśród mężczyzn ten odsetek wynosi 26,5 proc. Przekłada się to na przesunięcie granicy wieku, w którym Mazowszanki decydują się na ślub i macierzyństwo. Według statystyk kobiety wychodzą za mąż w wieku 28,7 lat, a pierwsze dziecko rodzą, mając 29,5 roku.

Marszałek Adam Struzik podkreśla, że wkład kobiet w rozwój województwa mazowieckiego jest nie do przecenienia.

Nie byłoby sukcesu Mazowsza, gdyby nie przedsiębiorcze, silne i wrażliwe na problemy społeczne kobiety. Cieszę się, że kobiety realizują się w różnych dziedzinach życia i że praca w samorządach jest dla nich źródłem dużej satysfakcji. Mazowsze potrzebuje kobiet!

Kobiety na rynku pracy

W województwie mazowieckim w 2022 roku pracowało ponad 1,2 mln kobiet. Najwięcej jest zatrudnionych w sektorze opieki zdrowotnej i pomocy społecznej (prawie 83 proc.), w branży związanej z działalnością kulturalną, rozrywkową i rekreacyjną (blisko 60 proc.) oraz w budownictwie (ponad 18 proc.). Kobiety dominują również w placówkach edukacyjnych – 84 proc. nauczycieli w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych to kobiety. Silną feminizacją charakteryzują się też urzędy. Prawie 70 proc. wszystkich pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie i połowa kadry dyrektorskiej to kobiety.

Coraz więcej pań w samorządzie

Kobiety są ambitne, zaangażowane i chcą działać na rzecz rozwoju swoich lokalnych społeczności. Według danych Krajowego Biura Wyborczego w wyborach samorządowych w 2018 roku na 551 mandatów radnych wojewódzkich aż 161, czyli niemal co trzeci, przypadło w udziale paniom! Ten trend był widoczny również w wyborach do Sejmiku Województwa Mazowieckiego. Na 51 mandatów 16 sprawują panie. Ponadto dwie radne – Elżbieta LancJanina Ewa Orzełowska – wchodzą w skład pięcioosobowego zarządu województwa mazowieckiego. Obie zgodnie twierdzą, że panie w samorządach są obecne, widoczne, a przede wszystkim skuteczne. Jak zaznacza Janina Ewa Orzełowska, przybywa kobiet piastujących najwyższe stanowiska w miastach, gminach i powiatach. 

Kompetencje nie mają płci. Kobiety, które podejmują decyzję, by działać dla swoich społeczności, są bardzo dobrze zorganizowane, przedsiębiorcze, nie boją się wyzwań i codziennie udowadniają, że nie są słabą płcią.

Kobieca rewolucja na wsi

Prawdziwy postęp dokonał się na mazowieckich wsiach. Co ciekawe, w rankingu najbardziej sfeminizowanych gmin wiejskich prym wiodą dwie gminy z terenu województwa mazowieckiego. Są to Garbatka-LetniskoMichałowice, które zostały sklasyfikowane ex aequo na trzecim miejscu ze wskaźnikiem feminizacji na poziomie 83,3 proc. Co znaczy, że to panie dominują zarówno w organach przedstawicielskich, jak i wykonawczych. A zatem kobietom przypadło tam w udziale najwięcej mandatów w radach gmin, to także tam funkcję wójta pełnią panie!

W województwie mazowieckim na 7285 sołtysów aż 3248 foteli objęły kobiety. To oznacza, że niemal co drugi sołtys to sołtyska!

Feminizacja na Mazowszu

Przy tworzeniu rankingu najbardziej sfeminizowanych samorządów pod uwagę jest brany udział kobiet w radach gmin i powiatów oraz w sejmiku województwa, a także to, ile pań pełni funkcje wójta, burmistrza, prezydenta, starosty, marszałka czy przewodniczącego sejmiku i ile jest ich w zarządach powiatów czy województw. W samorządzie województwa mazowieckiego udział pań zarówno w organach przedstawicielskich, jak i wykonawczych jest na poziomie 18,4 proc. Ten wskaźnik zapewnił mu 8. miejsce w rankingu ogólnopolskim.

Z kolei najbardziej sfeminizowanym mazowieckim powiatem są Łosice, które w rankingu ogólnopolskim zostały sklasyfikowane na 2. miejscu ze wskaźnikiem 64 proc.! Niewiele niżej w zestawieniu uplasował się Płońsk, który zajął 6. lokatę. Wskaźnik feminizacji wynosi tam 56,8 proc.

Natomiast w gronie miast najwyższym wskaźnikiem feminizacji mogą pochwalić się Ząbki(14. miejsce – 76,2 proc.), WołominKobyłka (ex aequo 15. miejsce – 73,8 proc.).

Mazowsze stawia na zdrowie kobiet

Z myślą o prawie trzech milionach pań powstał autorski program wsparcia „Mazowsze dla zdrowia kobiety”. Celem projektu, na który Sejmik Województwa Mazowieckiego przeznaczył 3 mln zł, jest wspieranie zadań związanych z ochroną zdrowia i profilaktyką chorób najczęściej występujących u kobiet oraz promocją zdrowia i edukacją zdrowotną. Członkini zarządu województwa mazowieckiego Elżbieta Lanc podkreśla, że dbałość o zdrowie kobiet jest dla samorządu priorytetem.

W tym roku po raz pierwszy ruszył bardzo ważny program „Mazowsze dla zdrowia kobiety”. Chcemy w ten sposób zachęcić samorządy do promowania zdrowia kobiet. Jest to o tyle ważne, że w trakcie pandemii wiele pań przestało wykonywać badania profilaktyczne.

To niejedyna forma wsparcia ze strony samorządu. Mieszkanki naszego regionu mogą również liczyć na pomoc w ramach programu wykrywania raka piersi na wczesnym etapie czy leczenia niepłodności z wykorzystaniem metody in vitro. Władze województwa rokrocznie przeznaczają też ogromne środki na modernizacje wojewódzkich szpitali, w tym oddziałów ginekologiczno-położniczych.

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego