Mazowieckie zabytki odzyskają blask

Przebudowa rynku w Parysowie, remont dworu w Przystani czy rewitalizacja Kopca Piłsudskiego w gminie Przesmyki – to tylko wybrane inwestycje, które wykonają mazowieckie gminy, dzięki środkom z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. To w sumie ponad 3,6 mln zł. Umowy w tej sprawie podpisali marszałek Adam Struzik, członek zarządu województwa mazowieckiego Janina Ewa Orzełowska oraz beneficjenci.

W ramach konkursu „Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego” gminy mogły ubiegać się o dofinansowanie w wysokości do 63,63 proc. kosztów kwalifikowalnych, maksymalnie do 500 tys. zł. Środki pochodzą z PROW 2014-2020.

– Są to środki, dzięki którym uda się tchnąć nowe życie w mazowieckie zabytki. Zależało nam, aby wesprzeć te obiekty, które potrzebują natychmiastowego remontu lub renowacji – podkreśla marszałek Adam Struzik.

Wsparcie można było również uzyskać na budowę, przebudowę lub wyposażenie obiektów budowlanych pełniących funkcje kulturalne, w tym świetlic i domów kultury oraz kształtowanie przestrzeni publicznej.

Niestety stan techniczny wielu zabytków jest zły. A często są to budynki czy przestrzenie, które na co dzień służą lub mogłyby służyć mieszkańcom np. jako domy kultury czy miejsca spotkań. Chcielibyśmy, aby ich potencjał nie został zaprzepaszczony, a mieszkańcy i turyści mogli z nich w pełni korzystać. Dlatego tak ważne jest, aby zostały one odpowiednio zabezpieczone – dodaje Janina Ewa Orzełowska, członek zarządu województwa mazowieckiego.

LISTA DOFINANSOWANYCH PROJEKTÓW:

Gmina Borowie

tytuł projektu: Remont bramy – dzwonnice, dawnej kostnicy i obiektów drewnianych w budynku byłego kościoła w Borowiu

dofinansowanie: 290 605,00 zł

Gmina Olszewo-Borki

tytuł projektu: Remont bramy – dzwonnice, dawnej kostnicy i obiektów drewnianych w budynku byłego kościoła w Borowiu

dofinansowanie: 490 216,00 zł

Gmina Wodynie

tytuł projektu: Renowacja zabytkowego układu urbanistycznego w miejscowości Seroczyn

dofinansowanie: 500 000,00 zł

Gmina Przemyki

tytuł projektu: Zwiększenie atrakcyjności turystycznej wschodniego Mazowsza poprzez rewitalizację zabytkowego obiektu – Kopca Piłsudskiego

dofinansowanie: 30 829,00 zł

Gmina Parysów

tytuł projektu: Przebudowa Rynku w Parysowie

dofinansowanie: 500 000,00 zł

Gmina Małkinia Górna

tytuł projektu: Zmiana sposobu użytkowania plebani na Gminno – Parafialne Centrum Kultury w Małkini Górnej, przebudowa i remont konserwatorski

dofinansowanie: 500 000,00 zł

Gmina Gozdowo

tytuł projektu: Odnowa stanu obiektów zabytkowych na terenie gminy Gozdowo, w celu zachowania dziedzictwa kulturowego

dofinansowanie: 483 817,00 zł

Gmina Żelechów

tytuł projektu: Przebudowa zabytkowego dworku przy Al. Wojska Polskiego w Żelechowie na Izbę Pamięci Ziemi Żelechowskiej

dofinansowanie: 500 000,00 zł

Gmina Żabia Wola

tytuł projektu: Remont Zabytkowego Dworu Klasycystycznego pełniącego funkcję Domu Kultury

dofinansowanie: 344 408,00 zł

Samorząd Województwa Mazowieckiego

Fot. za Facebook Domu Kultury w Żabiej Woli