Mazowiecki Instytut Kultury wkrótce w nowej odsłonie

Dzięki pozyskanym funduszom unijnym budynek przy Elektoralnej 12 zmieni swój wygląd. Poszerzy się też oferta programowa placówki. Wszystko po to, by jeszcze bardziej otworzyć się na spragnionych kulturalnych wrażeń mieszkańców Warszawy i Mazowsza.

Inwestycja „Rozwój oferty i poprawa dostępu do zasobów kultury poprzez rozbudowę, renowację i modernizację zabytkowego budynku Mazowieckiego Instytutu Kultury” współfinansowana jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014–2020 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego. Całkowita wartość projektu to ponad 7 mln zł.

Ta zmiana ma charakter spektakularny, pozwala rozszerzyć dotychczasowy obszar działania placówki. Dotacja unijna oraz ponad 3,3 mln zł z budżetu województwa pozwolą na realizację zadania. Wszystko po to, by Mazowszanie mogli wkrótce korzystać z instytucji w nowej, szerszej odsłonie. To niezwykle ważny projekt w obszarze kultury i liczę, że będzie ich w przyszłości znacznie więcej – podkreślił wicemarszałek Wiesław Raboszuk.

Nowe wyzwania

Liczba przedsięwzięć, które podejmuje MIK w swojej siedzibie przy ul. Elektoralnej sprawia, że nie mieszczą się one w murach budynku. Instytut nie zamierza jednak ograniczać działań. Przeciwnie – rozszerza przestrzeń, by sprostać kolejnym wyzwaniom. W nowej ofercie programowej nie zabraknie kolejnych inspirujących projektów edukacyjnych, premier teatralnych, wyjątkowych kameralnych koncertów różnych gatunków muzycznych, wystaw, projektów filmowych, literackich i tanecznych, przeznaczonych dla wszystkich grup wiekowych.

Modernizacja i rozbudowa naszej siedziby to ogromna szansa dla instytutu. Dokładamy starań, aby MIK był instytucją nowoczesną, otwartą, wyznaczającą trendy. Mamy wiele pomysłów na nowe interesujące projekty. Chcemy, aby MIK był miejscem spotkań ludzi kultury, dyskusji o życiu artystycznym, a przede wszystkim obszarem pełnym pozytywnych wrażeń naszej publiczności – zaznaczyła dyrektor Mazowieckiego Instytutu Kultury Beata Polaczyńska.

Jakie prace?

Największym wyzwaniem będzie podniesienie kalenicy dachu, adaptacja i modernizacja nieużywanego obecnie poddasza. Tu będą znajdować się wszystkie biura pracowników MIK. Nowe oblicze zyska nieużywany dotąd taras nad portykiem kolumnowym przed wejściem do MIK-u – czeka go odnowa oraz odpowiednie zabezpieczenie, by mogli zaglądać tu odwiedzający MIK goście. Modernizacja sprawi, że budynek wróci do wyglądu sprzed II wojny światowej, który udało się odtworzyć dzięki archiwalnym fotografiom. Inwestycja przywróci stan historyczny budynku, a technologia prac nie naruszy zabytkowego charakteru wnętrz. Zastosowane w trakcie modernizacji systemy przeciwpożarowe w znacznym stopniu podniosą bezpieczeństwo budynku.

Nowe przestrzenie

Pierwsze piętro zajmą dwie nowe, duże i nowoczesne sale warsztatowo-szkoleniowe. Pojawi się także nowy sprzęt niezbędny do prowadzenia działań kulturalnych i edukacyjnych. Powiększone będą szatnie dla uczestników zajęć taneczno-ruchowych. Gruntowny remont przejdzie też szatnia dla widzów. Znajdująca się na parterze biblioteka odzyska swój pierwotny charakter. Do tej pory pełniła ona głównie funkcję sali szkoleniowej i warsztatowej. Ze względu na ograniczone możliwości bogaty księgozbiór MIK-u nie mógł być udostępniany. Po zakończeniu inwestycji planowane jest uruchomienie czytelni. Nie zabraknie również nowoczesnej kawiarni – miejsca spotkań ludzi świata kultury, sztuki, edukacji i animacji kulturalnej.

Plany

W roku 2018 Samorząd Województwa Mazowieckiego planuje przekazać dodatkowo Mazowieckiemu Instytutowi Kultury dofinansowanie o łącznej wysokości 3,3 mln zł, które będzie stanowić uzupełnienie projektu unijnego realizowanego w ramach RPO WM. W ramach tej kwoty instytut zamierza zakupić m.in. nowoczesny sprzęt audiowizualny.

Fotografia i tekst: mazovia.pl