MAKSYMILIANALIA – miłośnicy św. Maksymiliana już 29 (sobota) września w Niepokalanowie

W 100-lecie odzyskania Niepodległości przez Polskę i otrzymania święceń kapłańskich przez br. Maksymiliana M. Kolbego, 80-lecie próbnej audycji Radia Niepokalanów „SP3 – RN” (Stacja Polska 3 – Radio Niepokalanów) zapraszamy na MAKSYMILIANALIA czyli III Ogólnopolskie Spotkanie Środowisk Kolbiańskich. Odbędą się one 29 września 2018 r. w Niepokalanowie.

Misja Kolbiańska

Rozważ Drogi Pielgrzymie wstąpienie do Rycerstwa Niepokalanej w 100-lecie założenia go w Rzymie przez św. Maksymiliana Marię Kolbego. Jeśli zechcesz tak uczynić, otrzymasz broszurkę, Dyplomik Rycerstwa Niepokalanej i Cudowny Medalik oraz będziesz mógł wpisać się do księgi Rycerstwa w Niepokalanowie lub w innej siedzibie kanonicznie założonej.

Bierzmy udział w MAKSYMILIANALIACH i propagujmy przy każdej okazji nabożeństwo do Maryi Niepokalanej przez modlitwę różańcową, noszenie Cudownego Medalika i jego rozpowszechnianie, wstąpienie do Rycerstwa Niepokalanej i odmówienie Uroczystego aktu poświęcenia się Maryi według św. Maksymiliana.

Dziś w zlaicyzowanym świecie, świecie totalnego zakłamania, „kultury śmierci” i chaosu istnieje pilna potrzeba tworzenia wspólnoty kolbiańskiej jak najszerszej części społeczeństwa polskiego i nie tylko, opierając się na modlitwie i ofierze, a także kierując swoje wysiłki na wzrost duchowy „w Imię Boże”.

Kulturę śmierci rozumiem jako kulturę zlaicyzowaną i obojętną na ludzkie życie, czyli promującą aborcję, eutanazję, używki, a także szerzącą nienawiść w każdej formie. „Zalegalizowana aborcja i eutanazja są w pierwszym rzędzie symptomami utraty wiary w Boga” (dr Charles Rice z wydziału prawa Uniwersytetu Notce Dame, s. 242).

Zmierzajmy do przemiany kultury na całym świecie z kultury śmierci w kulturę życia dając przykład modlitwą różańcową i modlitwą przed Najświętszym Sakramentem, wstępując do Rycerstwa Niepokalanej i rozpowszechniając Cudowny Medalik.
Jest to szczególnie ważne dziś, w czasie ciągłego ataku na duchową stronę człowieka, biorącego początek „z ateistycznego neopogaństwa, które uznaje ludzi za zwykłe zwierzęta, poniża piękny dar płciowości jako coś, nad czym człowiek nie ma kontroli, usprawiedliwiając w ten sposób grzech antykoncepcji i aborcji jako w ogóle nie grzech. (…) Czyż można się dziwić, że osoby opowiadające się za <> nie miłują ani dziewictwa, ani macierzyństwa, które uosabia Maryja Niepokalana?” (Maksymilian Kolbe – Święty od Niepokalanej, Br. Francis Mary Kalvelage FI, s. 250).

Potrzeba nam dążyć do „metanoi”(z greckiego: nawrócenia), co oznacza radykalną zmianę sposobu myślenia i działania zgodnie z tym, do czego wzywa Chrystus: „Nawróćcie się, bo bliskie jest królestwo niebieskie (Mt 3, 2), aby zaufać Bogu przez Maryję oraz do całkowitej przemiany serc w tym konsumpcyjnym społeczeństwie, w jakim dziś żyjemy.

Niepokalanów, dnia 3 września 2018 roku