Łódzkie: wsparcie nie tylko dla rodzin

Prawie 1,2 mln zł przeznaczył samorząd województwa łódzkiego na różnego rodzaju projekty społeczne wspierające mieszkańców. Pieniądze będą przeznaczone m.in. na przeciwdziałanie uzależnieniom, wsparcie niepełnosprawnych czy politykę prorodzinną.

We wtorek, 22 lutego, Zarząd  Województwa Łódzkiego zdecydował o zorganizowaniu konkursów, w których wybierze do dofinansowania projekty mające na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi, narkomanii, przemocy, HIV/AIDS, a także pomoc społeczną dla osób w trudnej sytuacji życiowej, wspieranie rodziny i pieczy zastępczej, działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, działania na rzecz osób starszych oraz szeroko pojętą politykę prorodzinną.

Propozycja jest skierowana do organizacji pozarządowych. To one zajmą się przygotowaniem zajęć, warsztatów, kampanii społecznych, turnusów rehabilitacyjnych, albo zorganizują specjalistyczne badania. Organizatorzy liczą też na propozycje imprez kulturalnych, sportowych i innych wydarzeń integracyjnych.

– Liczymy na ciekawe propozycje, bo pomoc społeczna może być realizowana w atrakcyjny i urozmaicony sposób – mówi marszałek województwa łódzkiego Grzegorz Schreiber.

Konkursy organizuje Regionalne Centrum Polityki Społecznej – jednostka samorządu województwa łódzkiego. Termin składania wniosków upływa 17 marca.