Łódzkie: Rozstrzygnięcie konkursu „Kulturalnie regionalnie”

Zarząd Województwa Łódzkiego rozstrzygnął pierwszy otwarty konkurs „Kulturalnie regionalnie”. Wśród zwycięskich projektów znalazły się m.in. przeglądy orkiestr dętych i kapel ludowych, koncerty patriotyczne oraz jarmarki rękodzieła i regionalnych przysmaków. Na realizację zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego Województwo Łódzkie przeznaczy 600 tys. zł.

W odpowiedzi na ogłoszenie konkursu wpłynęło 155 ofert. 143 z nich zostały pozytywnie ocenione pod względem formalnym. Ostatecznie wybrano 34 projekty z najwyższą liczbą punktów.

– Cieszy nas duże zainteresowanie konkursem. Naszym celem jest ciągłe wzbogacanie oferty kulturalnej naszego regionu. Pielęgnujemy i rozwijamy polską tradycję kulturową w województwie łódzkim – podkreśla Grzegorz Schreiber, marszałek województwa łódzkiego.

Najwyższa kwota przyznanej dotacji to 30 tys. zł.  Konkurs był skierowany do organizacji pozarządowych,  czyli m.in. fundacji, stowarzyszeń, kół gospodyń wiejskich i ochotniczych straży pożarnych.

Wsparcie Zarządu Województwa dostanie m.in. Przegląd Orkiestr Dętych Powiatu Łęczyckiego, XIX Ogólnopolski Festiwal Folkloru Miejskiego w Piotrkowie Trybunalskim, II Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny i Kameralny im. Marii Szymanowskiej i Karola Kurpińskiego w Kutnie, Ogólnopolski Przegląd Kapel Ludowych im. Adama Radzymińskiego w Bedlnie (powiat kutnowski) oraz Powiatowy Jarmark rękodzieła i regionalnych przysmaków w Poddębicach.

Pełną listę dofinansowanych projektów można znaleźć tutaj:

https://bip.lodzkie.pl/konkursy-2023/item/13430-rozstrzygni%C4%99cie-pierwszego-otwartego-konkursu-ofert-pt-%E2%80%9Ekulturalnie-regionalnie%E2%80%9D-w-2023-roku

fot. Sebastian Sołtyszewski

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego