Łódzkie: powołujemy Łódzkie Stowarzyszenie Samorządowe „PomagaMY”

W kryzysie będziemy solidarni! Powołujemy Łódzkie Stowarzyszenie Samorządowe „PomagaMY”

Na wypadek powodzi, wichury, pożaru czy suszy. Wsparcie finansowe samorządów w likwidowaniu skutków wszelkich klęsk żywiołowych to główny cel powoływanego właśnie do życia Łódzkiego Stowarzyszenia Samorządowego „PomagaMY”. – Chcemy udzielać pomocy w trybie pilnym, decyzje muszą zapadać błyskawicznie. Każdy może do nas dołączyć. Samorząd nie ma barw politycznych! – apeluje marszałek województwa łódzkiego Grzegorz Schreiber.

Nowa inicjatywa Województwa Łódzkiego to wspieranie idei samorządu terytorialnego w czystej postaci. To obrona członków stowarzyszenia, czyli gmin, powiatów, miast i miasteczek oraz ich mieszkańców. W jaki sposób będziemy się wspierać? Poprzez organizowanie i udzielanie sobie wzajemnej pomocy, kiedy któryś z samorządów zostanie dotknięty skutkami klęsk żywiołowych i innych nieoczekiwanych zdarzeń. Podstawowym sposobem realizacji celów Stowarzyszenia będzie – możliwie jak najszybsze – udzielanie pomocy finansowej jego członkom.

Zarząd Województwa Łódzkiego podjął dziś uchwałę w sprawie wyrażenia woli utworzenia Łódzkiego Stowarzyszenia Samorządowego „PomagaMY”. A już kilka godzin później kilkudziesięciu samorządowców z Łódzkiego spotkało się (online) z marszałkiem województwa łódzkiego Grzegorzem Schreiberem, by podczas wideokonferencji omówić podstawowe założenia nowej inicjatywy. Przedstawiciele miast, gmin i powiatów opowiadali, jakie zniszczenia wywołały wichury, które w ostatni weekend przeszły nad Polską. Powalone drzewa, zerwane linie energetyczne, uszkodzone budynki, zerwane dachy to skutki nawałnicy, które dotknęły wiele gmin naszego regionu.

– Z każdym rokiem dramatycznych sytuacji jest coraz więcej – mówił marszałek Grzegorz Schreiber. – Jako województwo próbowaliśmy pomagać samorządom po ubiegłorocznych nawałnicach, ale było to bardzo trudne, wymagało podjęcia uchwał przez Sejmik. Potrzebujemy formy pomocy, która będzie szybka i sprawna. Proponujemy więc formułę samopomocy samorządowej. Powołujemy stowarzyszenie, w którym mogą uczestniczyć wszystkie JST województwa. Przewidujemy drobną składkę członkowską, ale większość środków zapewni samorząd województwa. Zachęcam do podjęcia tej współpracy.

Podjęcie inicjatywy marszałek zapowiadał w styczniu, podczas pierwszej w 2022 r. sesji Sejmiku WŁ. Pieniądze na realizację zadań Stowarzyszenia zostały już zabezpieczone w budżecie Województwa Łódzkiego – Fundusz Solidarnościowy w wysokości 300 tys. zł. Poza tym każdy z członków będzie wnosił roczne składki, których wysokość, w pierwszym roku funkcjonowania, uzależniona będzie od liczby mieszkańców jednostki samorządu terytorialnego: 50 groszy od mieszkańca w przypadku gminy, 20 groszy w przypadku powiatu i 10 groszy  w przypadku województwa.

Marszałek podczas spotkania z samorządowcami przedstawił Statut Stowarzyszenia i zachęcił do szybkiego działania. – Zabezpieczyłem w budżecie 300 tys. zł, ale nie wykluczam zwiększenia tych środków, jeśli sytuacja będzie tego wymagała, bo jako województwo chcemy wziąć na siebie większy ciężar odpowiedzialności – zapewniał G. Schreiber. – Zależy mi, żeby przeprowadzić to możliwie jak najszybciej. Chcemy powołać Stowarzyszenie już w marcu, ale w każdej chwili będzie można do nas dołączyć, drzwi zawsze będą otwarte, bo samorząd nie ma barw politycznych.

Statut Łódzkiego Stowarzyszenia Samorządowego „PomagaMY” będzie procedowany na najbliższej sesji Sejmiku.

(fot. Piotr Wajman)

Za www.lodzkie.pl