Łódzkie: Pieniądze dla sołectw przyznane

Osiem milionów zł trafi w sumie do sołectw z województwa łódzkiego w ramach programów „Sołectwo na plus” i „Infrastruktura sołecka na plus”. Dzięki tym pieniądzom małe miejscowości będą mogły wzbogacić się o place zabaw, siłownie, boiska czy enklawy zieleni.

W czwartek (23 czerwca) Sejmik Województwa Łódzkiego przyjął uchwałę w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Łódzkiego na rok 2022 pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego województwa łódzkiego w ramach programu „Sołectwo na plus”. Dotacje udzielono 502 projektom zgłoszonym przez sołectwa na łączną kwotę prawie 6 mln zł. Projekty sołectw, które otrzymały wsparcie najczęściej dotyczyły: budowy miejsc wypoczynku i rekreacji, placów zabaw, siłowni zewnętrznych, boisk, remontów świetlic wiejskich oraz ich wyposażenia.

Przyznano także dotacje w ramach kolejnego z programów województwa przeznaczonych dla małych miejscowości. Dzięki „Infrastrukturze sołeckiej na plus” dotacji udzielono 20 projektom, zgłoszonym przez sołectwa, na łączną kwotę prawie 2 mln zł. Tym razem projekty najczęściej dotyczyły budowy i modernizacji gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, tworzenia nowych i innowacyjnych miejsc wypoczynku i rekreacji. Wiele uwzględniło również zwiększanie powierzchni nasadzeń i tworzenie enklaw zieleni.

Samorząd województwa przeznaczył na wsparcie dla sołectw w latach 2016 – 2022:

2016 – 300.000 zł – 62 (liczba dotowanych projektów)

2017 – 900.000 zł – 182

2018 – 1.500.000 zł – 302

2019 – 3.978.332 zł – 410

2020 – 3.000.000 zł – 302

2021 – 6.000.000 zł – 603

2022 – 2.000.000 zł – 20

2022 – 6.000.000 zł – 502

Więcej informacji o programie „Sołectwo na plus”: https://www.lodzkie.pl/rolnictwo/solectwo-na-plus-2022

Więcej informacji o programie „Infrastruktura sołecka na plus”: https://www.lodzkie.pl/rolnictwo/infrastruktura-so%C5%82ecka-na-plus

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego