ŁÓDZKIE NA PLUS. Zaczynamy III edycję budżetu obywatelskiego

Zarząd Województwa Łódzkiego przyjął dwie kolejne uchwały dotyczące realizacji III edycji Budżetu Obywatelskiego „ŁÓDZKIE NA PLUS”. Znamy już zatem planowany harmonogram realizacji Budżetu Obywatelskiego „ŁÓDZKIE NA PLUS” oraz podział środków na poszczególne pule!

Zgodnie z podjętą uchwałą już od 1 kwietnia 2019 roku zapraszamy mieszkańców województwa do składania projektów zadań w ramach III edycji Budżetu Obywatelskiego!

Na III edycję Budżetu Obywatelskiego „ŁÓDZKIE NA PLUS” planuje się przeznaczyć nie mniej niż 8 milionów złotych, w tym 50% na pulę wojewódzką, w ramach której finansowane będą zadania inwestycyjne i remontowe oraz 50% do rozdysponowania na 24 pule powiatowe, w ramach których można będzie zgłaszać zadania o charakterze nieiwestycyjnym, zgodnym z katalogiem wskazanym w Uchwale Nr IV_56_19 SWŁ z dnia 26 II 2019 r. w sprawie budżetu obywatelskiego.

Szczegółowy harmonogram III edycji Budżetu Obywatelskiego oraz podział środków na poszczególne pule przyjęty uchwałami Zarządu Województwa Łódzkiego znajdą Państwo na stronie bo.lodzkie.pl w zakładce DO POBRANIA.

Szczegółowe informacje na temat Budżetu Obywatelskiego „ŁÓDZKIE NA PLUS” mogą Państwo otrzymać w czasie spotkań informacyjnych w regionie, zgodnie z harmonogramem.