Łódzkie: Konkurs na dofinansowanie projektów dotyczących inwestycji w obiekty pełniące funkcje kulturalne rozstrzygnięty

Samorząd Województwa Łódzkiego rozstrzygnął konkurs na dofinansowanie projektów dotyczących inwestycji w obiekty pełniące funkcje kulturalne oraz kształtowanie przestrzeni publicznej ze środków pochodzących z Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Środki w wysokości ponad 11,5 miliona złotych zostaną przeznaczone na budowę, przebudowę lub wyposażenie ośrodków kultury, domów ludowych i świetlic wiejskich na terenie 26 gmin w województwie łódzkim. Dodatkowo środki w kwocie ponad 1 miliona złotych zostaną przeznaczone na rewitalizację przestrzeni publicznej, czyli odnowienie placów, parków, chodników, miejsc o szczególnym znaczeniu dla lokalnej społeczności na terenie 8 gmin w województwie łódzkim. Maksymalna kwota wsparcia na jeden projekt wynosi 500 000 złotych. Lista wszystkich projektów oraz dodatkowe informacje są dostępne na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego.

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego