Łódzkie: jest pomysł, jest dotacja!

Dwanaście kolejnych umów w ramach programu „Infrastruktura sołecka na plus” podpisał dziś marszałek województwa łódzkiego z przedstawicielami gmin z Łódzkiego. Samorządy otrzymały po 100 tys. zł, a pieniądze mogą przeznaczyć na przykład na remonty wiejskich świetlic czy budowę placów zabaw.

Sołectwo Bedlno-Parcel w gminie Bedlno planuje zakup sceny plenerowej. W gminie Dalików z powiatu poddębickiego chcą wybudować ścieżkę edukacyjną i postawić lampy hybrydowe w miejscowości Kontrewers. Sołectwo Bielice w gminie Krośniewice zyska nową wiatę, drewniane ławki, lampy solarne i elementy małej architektury. W Piekarach w powiecie łęczyckim wyremontują świetlicę wiejską. W Krobanowie w gminie Zduńska Wola powstanie zielony zakątek pod chmurką.

– Zmieniliśmy formułę, żebyście sami zwracali się do nas ze swoimi pomysłami, bo to Wy, sołtysi macie zrobić z tych środków jak najlepszy użytek – mówił tuż przed podpisaniem umów Grzegorz Schreiber, marszałek województwa łódzkiego. – To pewna rewolucja, jeśli chodzi o sposób zarządzania projektem. Jednak ta największa zmiana to 10-krotne zwiększenie środków przeznaczanych na ten cel. Przypomnę, że na projekty sołeckie w 2017 roku było do rozdysponowania 1 mln zł, dziś kwota, jaką Wam proponujemy to 10 mln. Cieszę się, że podoba Wam się ten program, że zgłaszacie do nas swoje projekty. Liczymy na Wasze zaangażowanie.

 

– Jako wójta niezmiernie mnie cieszy, że pojawił się taki program i szansa na dotację – mówi Radosław Arkusz, wójt gminy Dalików. – Duże granty, do 100 tys. zł to super sprawa i super program, bo aktywizuje i sołtysów, i lokalną społeczność.

„Infrastruktura sołecka na plus” to nowy program samorządu województwa łódzkiego. To pomoc finansowa udzielana z budżetu Województwa Łódzkiego jednostkom samorządu terytorialnego w formie dotacji celowej, przeznaczana na dofinansowanie zadań własnych gminy (rozwój infrastruktury w sołectwach). W roku 2022 łączna wartość dotacji w ramach „Infrastruktury sołeckiej na plus” to prawie 4 mln zł.

(fot. Adam Staśkiewicz)

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego