Łódzkie: jest dofinansowanie, ŁKA może kupić dwie kolejne hybrydy

Do floty Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej dołączą dwa kolejne pociągi o napędzie elektryczno-spalinowym. Umowę na dofinansowanie ich zakupu podpisali dziś Grzegorz Schreiber, marszałek województwa łódzkiego i Janusz Malinowski, prezes ŁKA. Wartość całkowita projektu to prawie 51 mln zł, z czego ponad 31 mln to unijne dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego.

6 kwietnia 2021 r. rozstrzygnięty został przetarg na dostawę trzech dwunapędowych zespołów trakcyjnych w ramach projektu „Budowa Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej Etap IV”. Pociągi dostarczy wkrótce nowosądecki Newag. ŁKA skorzysta z tzw. prawa opcji, co oznacza, że – dzięki podpisanej dziś umowie – może zamówić dodatkowe 2 pociągi bez konieczności prowadzenia nowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Zakup składów elektryczno-spalinowych jest kolejnym etapem rozwoju łódzkiej kolei, w którym spółka inwestuje w powiększanie swojej floty pociągów.

Po zakupie hybryd (z opcji) ŁKA wzmocni połączenia pasażerskie na liniach kolejowych, które nie są zelektryfikowane, dzięki temu już wkrótce pojedziemy m.in. do Spały i Opoczna.

– Wciąż inwestujemy w kolej, szukamy nowych rozwiązań, by zwiększyć siatkę połączeń, wszystko po to, by mieszkańcy mogli podróżować po regionie szybciej i bezpieczniej. Podpisanie tej umowy to kolejny krok – mówi marszałek Schreiber.

Dzięki inwestycjom i poszerzaniu siatki połączeń liczba pasażerów ŁKA zwiększa się. W 2021 r. z przejazdów skorzystało 6,04 mln pasażerów, co w porównaniu z rokiem 2020 stanowi wynik lepszy o 1,39 mln osób.

(fot. A. Staśkiewicz)

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego